Detekujte anomálie procesů v rané fázi a ekonomicky je vyhodnoťte pomocí aplikace založené na AI

siemens ČR 130 let

Siemens představuje průmyslovou aplikaci AI Anomaly Assistant, která pomocí umělé inteligence (AI) detekuje anomálie v průmyslu a vyhodnocuje je z hlediska jejich obchodního významu. To dává společnostem nové příležitosti k hospodárné optimalizaci jejich procesů. Aplikace zkoumá události procesu, které mají dopad na parametry, jako je produktivita, dostupnost a kvalita, a upozorňuje provozovatele závodu na takové anomálie. Události a anomálie již nejsou pouze rozpoznávány, ale hodnoceny z hlediska jejich obchodní relevance – toto hodnocení bylo dříve možné pouze na základě empirických hodnot.

siemens ai

Aby umělá inteligence dokázala detekovat a vyhodnotit obchodní anomálie, jsou algoritmy trénovány a zaměřeny pomocí procesních dat (strojové učení), tj. Učí se, které anomálie mají vliv na ziskovost systému. Další zaměření AI určuje sám provozovatel systému. Aplikace také nabízí řídicí panel, na kterém lze vybrat, posoudit a komentovat anomálie. Tato fáze hodnocení je doprovázena několika zpětnovazebními smyčkami, takže na konci dne obdrží provozovatel zařízení dobře vyškolenou a soustředěnou AI, která je schopna použít procesní data k vyhodnocení anomálií z hlediska jejich obchodního významu. Aplikace AI Anomaly Assistant je nainstalována buď jako cloudová aplikace, nebo ve vlastní infrastruktuře uživatele, například na PC Simatic Box nebo na virtuálním stroji. Cloudové řešení je zvláště výhodné během fáze školení a hodnocení, protože podporuje efektivní spolupráci mezi analytiky dat a provozovateli systémů. Kromě toho také umožňuje kombinovat výsledky detekce anomálií s dalšími službami, jako je prediktivní správa aktiv jako součást sady Asset Performance Suite (APS).

Klíčová vizuální umělá inteligence
Umělá inteligence dává společnostem nové příležitosti k ekonomické optimalizaci jejich procesů.

ai siemens anomaly
Aplikace AI Anomaly Assistant
Společnost Siemens představuje aplikaci AI Anomaly Assistant, která pomocí umělé inteligence (AI) detekuje anomálie v procesním průmyslu a hodnotí je z hlediska jejich obchodního významu. Řídicí panel podporuje uživatele při klasifikaci a hodnocení událostí. Další informaxce naleznete například zde.

Zdroj zprávy: Siemens

siemens