Deutsche Bahn a Siemens Mobility společně vstupují do éry vodíku

siemens

Deutsche Bahn (DB) a Siemens Mobility spojují své síly v oblasti dopravy šetrné k životnímu prostředí a budou společně testovat využití vodíku na železnici. Cílem je otestovat zcela nový komplexní systém skládající se z nově vyvinuté vodíkové regionální trakční jednotky a nově navržené vodíkové plnící stanice. DB upraví jednu ze svých údržbářských dílen, aby zde mohl probíhat servis vozidel na vodíkový pohon.

siemens

Obě společnosti otestují komplexní systém šetrný ke klimatu, který se skládá z vozidla a speciálně vyvinuté infrastruktury.

Systém skládající se z regionálních trakčních jednotek na vodíkový pohon a infrastruktury má nahradit trakční jednotky s dieselovým pohonem provozované na regionálních tratích a dále přispět ke snižování emisí CO2. Testování nového vozidla po dobu jednoho roku by mělo probíhat v regionu kolem města Tübingen. Vláda Bádenska-Württemberska poskytla podporu projektu a Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury (BMVI) oznámilo svůj záměr projekt financovat.

Prototyp, který společnost Siemens Mobility vyrobí, vychází z elektrické trolejové regionální trakční jednotky Mireo. Dvouvozová trakční jednotka bude vybavena nově vyvinutou vodíkovou technologií. Vodíkové Mireo Plus H bude stejně výkonné jako jeho elektrický protějšek a bude disponovat provozním dojezdem až 600 kilometrů.

Deutsche Bahn vyvíjí nový typ plnící stanice, která dokáže doplnit do vodíkového vozidla palivo za stejný čas, jako je obvyklé u vozidel s dieselovým pohonem. Vodík bude vyráběn v Tübingenu pomocí elektřiny pocházející z obnovitelných zdrojů. Servis vodíkové regionální trakční jednotky bude probíhat v opravárenském závodě DB v Ulmu, který bude odpovídajícím způsobem dovybaven.

Během plánovaného zkušebního provozu mezi městy Tübingen, Horb a Pforzheim v roce 2024 nahradí jednotka s vodíkovým pohonem vozidlo s konvenčním dieselovým pohonem, které je v současné době na této trase provozováno. Nový vodíkový pohon ušetří za jeden rok ve srovnání s naftovým pohonem přibližně 330 tun CO2. Společnost DB v současné době provozuje v regionální dopravě přibližně 1 300 vozidel s dieselovým pohonem. Zhruba 40 procent železniční sítě společnosti DB z celkových 33 000 kilometrů není elektrifikováno. Kromě elektrifikace je použití vodíkem poháněných vlaků jednou z dalších možností, jak se DB stane do budoucna klimaticky neutrální.

Prof. Sabina Jeschke, členka představenstva DB pro digitalizaci a technologie: „Tímto projektem znovu dokazujeme, že Deutsche Bahn není jen dopravní společností, ale také technologickou skupinou. Skutečnost, že budeme vyrábět vodík ze zelené elektřiny a natankujeme vlak stejně rychle jako vlak s dieselovým pohonem, ukazuje, že obrat k dopravě šetrné ke klimatu možný je. Musíme snížit spotřebu fosilních paliv na nulu. Jedině tak může být DB v roce 2050 klimaticky neutrální. Pak nebudeme provozovat ani jedno vozidlo s konvenčním dieselovým pohonem. “

Michael Peter, generální ředitel společnosti Siemens Mobility: „Společnosti Siemens Mobility a Deutsche Bahn společně vyvinou novou generaci vodíkového dopravního systému. Jde o kompletní systém, skládající se z vozidla s vodíkovým pohonem a z infrastruktury. A to včetně nové inovativní plnící stanice, která dokáže doplnit palivo do vozidla za pouhých 15 minut. Trakční jednotka Mireo Plus H bude disponovat výkonem 1,7 MW, bude mít zrychlení až 1,1 m / s² a nejvyšší provozní rychlost 160 km/h. Díky této inovativní technologii bude provoz vlaků na vodíkový pohon rychlejší, efektivnější a šetrnější k životnímu prostředí. Vodíkové pohony jsou vyspělou formou pohonu bez emisí, který pomůže dekarbonizovat železniční dopravu a významně přispěje k dosažení našich cílů v oblasti klimatu.“

Winfried Hermann, ministr dopravy Bádenska-Württemberska: „Je skvělé, že vlak využívající tuto novou a udržitelnou technologii bude testován v Bádensku-Württembersku. Zejména na neelektrifikovaných tratích se pohon s vodíkovými palivovými články může stát alternativou k naftovému pohonu, která bude šetrná ke klimatu. Ať už je to napájení z trakčního vedení nebo pohon na vodík – rozhodujícím faktorem je, že energie pochází z obnovitelných zdrojů. Spolková země je ráda průkopníkem moderní a udržitelné železniční dopravy. Jedná se o zásadní obrat v dopravě.“

Detaily projektu
Oficiálně se společný vývojový projekt nazývá „H2goesRail“. Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury (BMVI) oznámilo jeho financování prostřednictvím Národního inovačního programu pro technologii vodíku a palivových článků (NIP 2). NIP 2 je koordinován národní organizací Hydrogen and Fuel Cell Technology (NOW) GmbH a implementován organizací pro řízení projektů Jülich.

Vodíkový pohon
Reakce vodíku se vzdušným kyslíkem v palivových článcích produkuje elektrickou energii a vodu jako „odpadní produkt“. Nasazení těchto vozidel je pro DB příležitostí, jak se stát klimaticky neutrální a nahradit dieselová vozidla alternativními pohonnými systémy. Elektřina z obnovitelných zdrojů energie se používá k výrobě ekologického zeleného vodíku v elektrolyzérech. Za její dodávku odpovídá společnost DB Energie.

Mireo Plus H
Společnost Siemens Mobility vyvíjí dvouvozovou regionální trakční jednotku s nejmodernějším vodíkovým pohonem, která bude nasazena do jednoročního zkušebního provozu. Zdroj elektrické energie pro napájení elektrického trakčního pohonu se skládá z vodíkového palivového článku a lithium-iontové vyrovnávací akumulátorové baterie.

Mireo Plus H bude stejně výkonné jako srovnatelné elektrické trakční jednotky pro trolejové napájení. Ve dvouvozové verzi bude disponovat dojezdem 600 kilometrů – v závislosti na provozních podmínkách, jako je roční období nebo profil trasy linky. Třívozová verze bude mít dojezd 1000 kilometrů. Charakteristickými rysy vozidla jsou nízké náklady po celý životní cyklus, a to díky nízkým nákladům na údržbu a opravy. Nejvyšší provozní rychlost činí 160 kilometrů za hodinu.

Plnící stanice
V mobilní čerpací stanici DB Energie, umístěné v depu DB Regio v Tübingenu, bude vodík vyráběn elektrolýzou. V elektrolyzéru se voda pomocí elektřiny z obnovitelných zdrojů rozkládá na vodík a kyslík. Vodík bude skladován ve stlačené formě v mobilní skladovací jednotce. Před procesem doplňování paliva se zelené palivo připraví a ochladí v sousedním cisternovém přívěsu. DB Energie vyvíjí, testuje a optimalizuje potřebnou vodíkovou infrastrukturu.

Rychlé doplnění paliva
Doplňování vodíku do vozidla bude řešeno inovativním způsobem. Doplnění paliva bude trvat 15 minut, tedy ne déle než dotankování běžné dieselové jednotky naftou. To je důležitý faktor vzhledem k přesně načasovaným jízdním řádům vlaků DB v regionálním provozu. To znamená, že vodíková technologie je konkurenceschopná ve srovnání s dosud provozovanými vozidly poháněnými naftovým pohonem.

Servisní infrastruktura
Dílna DB Regio v Ulmu bude přestavěna pro údržbu vozidel na vodíkový pohon. Údržbu vodíkového trakční jednotky tam pak budou provádět důkladně proškolení zaměstnanci společnosti DB Regio s podporou zaměstnanců společnosti Siemens Mobility.

Zkušební provoz
Zkušební provoz mezi městy Tübingen, Horb a Pforzheim začne v roce 2024 a potrvá jeden rok. Plánován je nájezd přibližně 120 000 kilometrů v rámci pravidelné železniční dopravy. Trasa je obzvláště vhodná z důvodu příkladného načasování jízdního řádu a rozmanité topografie, které jsou pro regionální dopravu typické. Nové vodíkové Mireo Plus H od společnosti Siemens nahradí stávající dieselový motorový vůz používaný na této trase a ušetří tak ročně přibližně 330 tun CO2.

Zdroj zprávy: Siemens
siemens