DIAMO bude mít nového ředitele

Novým ředitelem státního podniku DIAMO se od 1. ledna 2020 stane Ludvík Kašpar. Zvítězil v otevřeném výběrovém řízení. Ve funkci nahradí Jiřího Ježe, který firmu dočasně řídil jako krizový manažer.

“Situaci v Diamu bylo nutné letos na jaře vyřešit, tehdejší ředitel Tomáš Rychařík totiž vážně manažersky pochybil, kdy den po mém nástupu podepsal, aniž by informoval mě či předsedu dozorčí rady, smlouvu v hodnotě téměř jedné miliardy Kč na sanaci kontaminovaného území Trojice. Po odvolání byl třeba krizový manažer, který podnik dobře zná. Ředitelem se tak na dobu nezbytně nutnou stal Jiří Jež. A z otevřeného výběrového řízení vzešel ředitel nový – Ludvík Kašpar, který se funkce chopí od ledna. Bude moct navázat na práci Jiřího Ježe,” říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Jiří Jež přesně podle dohody splnil svou roli a pomohl překlenout dobu potřebnou pro výběr nového ředitele, za což si zaslouží uznání a poděkování. Novému řediteli pak přeji hodně pracovních úspěchů, a ať se mu daří pokračovat v naplňování úkolů státního podniku DIAMO, tedy v efektivním zahlazování následků hornické činnosti.“

Ludvíka Kašpara na funkci ředitele státního podniku DIAMO doporučila výběrová komise složená ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu a Českého báňského úřadu. Zvítězil tak v otevřeném dvoukolovém výběrovém řízení, do kterého se přihlásilo osm kandidátů.

„Mým cílem jako ředitele státního podniku DIAMO bude zejména odborně a racionálně řešit zahlazování následků hornické činnosti, a to v souladu s požadavky na ochranu a tvorbu životního prostředí,“ říká budoucí ředitel státního podniku DIAMO Ludvík Kašpar a dodává: „Zaměřit se chci také na ochranu zájmů státu v kontextu se surovinovou politikou zejména, co se týče využívání kritických, strategických surovin. Novou pozici ve státním podniku beru jako profesní výzvu a možnost zúročit své dosavadní zkušenosti z oboru.“

Ing. Ludvík Kašpar vystudoval technologii organických výrob na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a hornické inženýrství na Vysoké škole báňské v Ostravě. Od roku 1997 pracuje ve státním podniku DIAMO, a to na různých pozicích. Řídil významné projekty, investiční a sanační akce.

Zdroj zprávy: MPO ČR