Digitalizace jako pomoc firmám v krizi: NCP 4.0 s partnery na MSV v Brně představí, kudy se bude průmysl dále ubírat

Národní centrum Průmyslu 4.0

Možnost konzultovat digitální zralost vlastní firmy s přítomnými experty u piva, které načepuje robot. To vše v kulisách Technologického ostrova plného inovací. Právě tak se v letošním roce vůbec poprvé představí na MSV v Brně Národní centrum Průmyslu 4.0. V rámci Digitální továrny 2.0 instalovalo Technologický ostrov, jehož součástí bude pestrá expozice založená na instalované 5G průmyslové síti a robotických aplikacích, které ji budou využívat.

ncp 4.0 msv

Na pomoc si Národní centrum Průmyslu 4.0 přizvalo partnery T-Mobile, výzkumné centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu RICAIP a Českou spořitelnu. Na digitálním pódiu návštěvníky čekají moderované diskuse předních osobností českého průmyslu na aktuálně palčivá témata. Do čeho investovat? A kde na to vzít finance?

Expozice Národního centra Průmyslu 4.0 na strojírenském veletrhu bere v potaz aktuální situaci. Pozornost je proto zaměřena na ta řešení, která se v praxi osvědčila jako účinný pomocník při zvládání krizí. Důraz je kladen na zvyšování přidané hodnoty, práci s daty, strategické plánování rozvoje firmy, a také udržitelnost – materiálovou i energetickou. Propracovaná strategie společně s technologiemi jako je 5G, digitální dvojče a chytré aplikace postavené na datech jsou jedinou cestou v boji se stále se zvyšujícími nároky na kvalitu, variabilitu a rychlost výroby a cenu zdrojů.

ncp 4.0 robot bar na msv

„Potřeba investovat do digitalizace, robotizace a automatizace – a současně do vzdělávání, výzkumu a kvality servisu – je v současné době ještě urgentnější než dřív. Jen tak mohou být české firmy úspěšnější ve vytváření vyšší přidané hodnoty, což nejenže zvýší jejich konkurenceschopnost, ale zároveň sníží podíl výdajů na stále dražší energie a materiály. Digitalizace nepředstavuje buzzword, nýbrž cestu k přežití,“ říká Pavel Kračmár, člen představenstva České spořitelny.

„Za pár let našeho působení jsme si vydobyli status těch, kteří nejen tvoří a prezentují vize pro průmyslovou výrobu budoucnosti, ale také těch, kteří je díky svým technologickým partnerům a nejmodernější infrastruktuře realizují a posouvají na hranice možného. To potvrzuje i aktuální spojení NCP 4.0 – RICAIP – T-Mobile a Česká spořitelna“, říká Jaroslav Lískovec, ředitel Národního centra Průmyslu 4.0 a pokračuje: „Na MSV tak neukazujeme „jenom“ 5G síť, ale již funkční a praktické aplikace využívající vlastností této sítě, jako je vysoká rychlost a stabilita. Pro zavádění novinek do výroby je kritická infrastruktura testbedů pro Průmysl 4.0 v Praze a v Brně financovaná česko-německým centrem RICAIP.“

Foto: CIIRC ČVUT
Zdroj zprávy: Národní centrum průmyslu 4.0, Alena Nováková
národní centrum průmyslu