Digitální transformace v závodě Siemens Elektromotory Mohelnice vstupuje do nové etapy

siemens mohelnice

Digitální transformace probíhá v mohelnickém závodě Siemens Elektromotory již několik let. Letos se dostává do nové etapy, která je ve znamení implementace vyšších řídicích systémů. „Náš plán je digitalizovat celý proces od obchodní fáze po expedici vyrobených motorů. Veškeré projekty musí splňovat kritéria ekonomické návratnosti a přispívat k dosažení cílů v oblasti produktivity,“ říká ředitel závodu Vladimír Štěpán.

Siemens Mohelnice

Cílem digitální transformace mohelnického výrobce elektromotorů je dosáhnout dokonalé kontroly nad výrobním procesem a na základě okamžité zpětné vazby z výroby a doporučení vyšších řídicích systémů se v reálném čase přizpůsobovat a předcházet kritickým stavům. Právě takového stavu chce mohelnický závod do pěti let dosáhnout. „Proces digitální transformace je především o práci s daty a jejich následném využití pro efektivní a flexibilní řízení výrobních procesu,“ říká vedoucí Siemens Digital Factory Mohelnice Marián Bolebruch.siemens digitalizace

Neocenitelná hodnota dat
Data, která přicházejí z výroby nebo logistiky jsou tzv. syrová (raw) data. Jde například o provozní data z řídicích systémů jednotlivých zařízení (otáčky, tlak oleje, vibrace, teplota, čas obrábění, provozní kapaliny apod.), data o spotřebě provozních médií (elektrická energie, technické plyny), logistická data nebo data z pracovního prostoru (hluk, prašnost, vlhkost, teplota). Ta se dále odesílají do střední Edge vrstvy datového systému. Zde dochází k předzpracování dat podle kritérií, která se určují na základě zkušeností např. z podobných případů užití. Data, která jsou vyhodnocena jako relevantní, se odesílají do nejvyšší vrstvy, kterou představuje cloudová platforma MindSphere.

Mohelnice siemens

Do MindSphere však nepřicházejí pouze data sesbíraná ze strojů, technologií a jiných aplikací; velké množství dat se generuje také výpočty anebo jsou výsledkem komplexních algoritmů včetně užití umělé inteligence. MindSphere umožňuje s těmito daty dále nakládat pomocí aplikací a pokročilých analytických funkcí a proměnit je v „chytrá data“. V mohelnickém závodě MindSphere tvoří jádro nově vytvářeného ekosystému a podnik intenzivně pracuje na implementaci nových MindSphere aplikací, funkcionalit a služeb. „Proces připojování je rozdělen do několika fází. V první fázi jsou to business a mission critical stroje kterých je několik stovek a pak budou následovat další dle předem definované prioritizace. Cílový počet je cca 2 500 – 3 000 strojů a zařízení,“ popisuje strategii získávání a zpracování dat Marián Bolebruch.

siemens Mohelnice

Elektromotory v tisícovkách provedení
Mohelnický závod je specifický tím, že zákazníci mají obrovské množství možností, jak si nakonfigurovat elektromotor. Mají k dispozici na 60 tisíc kombinací, což je pro návrháře výrobního procesu extrémně náročné. Tato situace podnítila vývoj zcela nového řešení, které by umožňovalo importovat do návrhů elektromotorů návrhy specifických komponent vytvořené přímo zákazníkem. Takto vytvořená sestava by potom, samozřejmě po předchozí validaci, byla odeslána do výroby. A na konci by zákazník dostal motor, jehož některé součásti si sám navrhl.

mohelnice siemens

„Digitalizace je krásná především tím, že se dotýká úplně všech částí podniku: od výroby přes logistiku, řízení procesů až po administrativu a HR. A takto se k ní také musí přistupovat – jako ke komplexnímu systému, kde má vše vzájemné souvislosti,“ říká Marián Bolebruch.

Cesta k udržitelnosti vede přes digitalizaci
Mohelnický závod se podílí na dosažení závazku společnosti Siemens dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2030. „Digitální transformace může výrazně přispět ke zkrácení výrobních cyklů a snížení energetické výrobní náročnosti, což ve svém důsledku vede i ke snižování uhlíkových emisí,“ vysvětluje Vladimír Štěpán. „Samozřejmě pokračujeme i v dalších aktivitách, jako je využití odpadního tepla z technologických procesů nebo zapojení technologií pro chytré budovy. Hlavním cílem je dodávat špičkové elektromotory přesně podle potřeb zákazníka s minimální emisní stopou,“ uzavírá.

Zdroj zprávy: Siemens
siemens