Díky „zlepšovákům“ zaměstnanců ušetřila ostravská huť loni přes 9 milionů korun

Liberty Ostrava

Zaměstnanci Liberty Ostrava i loni přišli s nápady na vylepšení provozu, které ušetří čas, zefektivní výrobu nebo zajistí větší bezpečnost při práci. Celkem podali 294 zlepšovacích návrhů. K realizaci jich huť přijala 246 a všechny už také úspěšně zavedla do praxe. Zlepšovací návrhy, které zlepšovatelům vynesly odměnu ve výši milion korun, uspořily ostravské huti více než 9 milionů korun.

liberty ostrava

„V minulém roce podali zaměstnanci 294 návrhů, jak zefektivnit proces výroby, zredukovat výrobní náklady či snížit vliv na životní prostředí. Většinu jsme přijali k realizaci, což svědčí o kvalitě podávaných návrhů. Zlepšovací návrhy evidujeme už 17 let, za tu dobu jich zaměstnanci podali víc než 3200,“ říká Šárka Pazdiorová, která má zlepšovací nápady v Liberty Ostrava na starosti.

Mezi loňskými zlepšovacími nápady byly například snížení nákladů na opravy čerpadel, udržování pracovní teploty zdiva v tandemové peci, zavádění metody 5S na úpravnách válcovny nebo separace nežádoucích materiálů na rotorovém výklopníku.

V loňském roce bodovali zaměstnanci i s drobnými zlepšeními, jejichž hlavním smyslem je snížit administrativní zátěž, zrychlit procesy nebo jednoduchým způsobem snížit pracnost konkrétního úkonu. Loni navrhli rekordních 203 drobných zlepšení. Za každé realizované drobné zlepšení mohli zlepšovatelé získat až 5 tisíc korun.

K nejlepším zlepšovatelům loňského roku patří Karel Lupa z válcoven, který je zároveň nejlepším zlepšovatelem celé huti, dále Kamil Durčák z údržby a Miroslav Ťupa z ocelárny.

Liberty Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik. V současnosti vyrábí ročně 2,2 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6150 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí společnost své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny Liberty Steel, globální ocelářské a těžební společnosti. Ta je součástí globálního uskupení GFG Alliance, které se kromě těžby surovin a výroby kovů zabývá výrobou obnovitelné energie, bankovnictvím a službami v oblasti nemovitostí. GFG Alliance se sídlem v Londýně má celosvětově 30 000 zaměstnanců a obrat přes 20 miliard USD.

Zdroj zprávy: Liberty Ostrava