DMA by mělo nastavit férová pravidla ve světě internetu

Připravované evropské nařízení, Akt o digitálních trzích (DMA), zásadně ovlivní další fungování firem a jejich zákazníků v online prostředí v následujících letech. Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) chápe snahu Evropské komise, aby vznikl otevřený a konkurenceschopný digitální trh, evropská pravidla ale musí hlavně usnadňovat další evropskou digitalizaci. Tato výzva zazněla během online akce Impact of the DMA on Consumer Experience pořádané SP ČR a místopředsedou Evropského parlamentu Marcelem Kolajou.

Na bázi ex-ante přístupu má DMA regulovat významné poskytovatele služeb online platforem a nastavit férové podmínky na evropských online trzích, a to zejména vůči malým a středním podnikům a koncovým uživatelům digitálních služeb. Bude ale velmi obtížné nastavit a vyvážit nová pravidla hry pro velké online hráče tak, aby byla zajištěna interoperabilita mezi různými poskytovateli služeb a aby v rámci vnitřního trhu byly zákazníkům poskytovány kvalitní služby, shodli se experti na online kulatém stole, který pořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR.

„Společně s dalšími odborníky se shodujeme, že nově zaváděná pravidla musí usnadnit další evropskou digitalizaci. Měla by podpořit otevřený a konkurenceschopný digitální trh a umožnit malým i velkým firmám využívat online nástroje, aby mohly co nejsnáze, s nižšími náklady, ale v bezpečném prostředí rozvíjet své podnikání. To je myšlenka, kterou podporujeme i na Svazu průmyslu a dopravy ČR, a je to také důvod, proč se tomuto nařízení tak intenzivně věnujeme,“ uvedla Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

DMA by nemělo ovlivnit jen velké online hráče, ale i samotné spotřebitele. „Pokud bude nová legislativa nastavena správně, docílíme vyšší kvality poskytovaných online služeb, podpoříme vznik nových řešení a přineseme více inovací, a to vše za jasně nastavených pravidel, která nebudou vágní a nesrozumitelná,“ doplňuje Milena Jabůrková.

V rámci kulatého stolu Impact of the DMA on Consumer Experience vystoupilo široké spektrum řečníků, vedle místopředsedy Evropského parlamentu Marcela Kolaji, také Petr Solský, místopředseda Úřadu pro hospodářskou soutěž, Elisabetta Righini, partnerka v advokátní kanceláři Latham & Watkins nebo Petr Šmelhaus, vedoucí právního oddělení, dTest. Během diskuse zazněly názory pozitivní vůči stávajícímu textu DMA, ale i ty, které varují před neplánovanými negativními dopady nařízení na spotřebitele i na malé a střední podniky. Všechny zúčastněné strany se pak shodly, že u nařízení s tak dalekosáhlými dopady je třeba dávat, při jeho projednávání, přednost kvalitě před rychlostí.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz průmyslu