Dnes začínají Ekologické veletrhy Brno 2008. Vyplatí se navštívit?

BRNO 20. 5. 2008 – Management řady průmyslových podniků sice chápe důležitost zdravého životního protředí, ale přesto se dívá na ekologii jako na nutné zlo, které generuje zvýšené náklady, nutnost papírování, kontrol z různých úřadů a další nepříjemnosti, které manažery odvádí od hlavní výrobní činnosti. Pro některé ovšem může být ekologie a zvláště pak ekologický průmysl šancí, jak rozšířit produktové portfolio, zajistit lepší využití strojů nebo se prosadit na velmi dynamickém trhu.Existuje dost dobrých důvodů navštívit Ekologické veletrhy na brněnském výstavišti. Je zde možno objevit výrobní potenciál, který ekologický průmysl nabízí strojařům, chemikům, stavařům a dalším profesím. Řada čistě strojírenských firem se dnes snaží uplatnit na rozvíjejícím se trhu ekologických technologií a není divu. Část produkce je určena pro firemní objekty a druhá část pro obce, státní instituce a dokonce i pro soukromé osoby. Ekologie je velice široký obor, který zahrnuje třídění a zpracování různých druhů odpadů, vodní hospodářství včetně čističek vody, čerpadel, potrubí, elektronických a robotizovaných zařízení, separátory, měřící techniku, chemické prostředky a mnoho dalších produktů.

Ekologické veletrhy Brno 2008 samozřejmě mohou pomoci těm, kteří se přicházejí informovat o možnostech řešení svých problémů v oblasti ekologie, ale pro mnohé firmy mohou být jedinečnou příležitostí pro nalezení dalšího výrobního programu, kooperací na výrobních zakázkách, užitečným prostředím pro hledání dalších možostí rozvoje firem. Obchodní spolupráce se zde navazuje snadněji, než jinde. Ekoprůmysl je relativně mladý obor a najít místo na trhu nemusí být tak obtížné jako v jiných oborech.

Laická představa o ekologicých veletrzích jako o místě, kde se řeší pouze čističky vod a odpady jsou zkreslené a vzdálené realitě. Například podíl strojírenských technologií na vystavovaných produktech představuje podle odhadu přes 60%! Z obchodního i výrobního hlediska je tedy vysoce účelné zahrnout ekologické veletrhy do akcí, kterých stojí za to se zúčastnit ať už jako vystatavovatel nebo jako návštěvník se záměrem průzkumu obchodních a výrobních možností. Cílem by mohlo být získání prospěšných kontatů i seznámení se ze současnou produkcí.

Seznam oborů vypadá následovně…

 • ochrana podzemní vody
 • úprava vody
 • čištění odpadních vod
 • provozování vodovodů a kanalizací, doprava vody
 • čerpací technika
 • měřící, regulační a řídící systémy
 • průzkumné, projektové a poradenské práce, stavební činnost
 • zpracování a využití odpadů
 • čištění vzduchu a spalin
 • ochrana půdy a krajiny
 • odstraňování starých ekologických zátěží a důsledků ekologických havárií

Ekologické veletrhy jsou jednou z oborově nejvýznamnějších akcí v celé střední a východní Evropě (přes 300 firem z deseti zemí, více než 9000 odborných návštěvníků). Akce se může pochlubit i kvalitní struktura strukturou návštěvníků (87.7% odborníci, 69.5% se podílí na rozhodování o investicích). Bez významu není potenciál možné spolupráce se zahraničními firmami, když plných 25% vystavovatelů pochází z jiných zemí. Jako doprovodný program je připraveno mnoho odborných přednášek, seminářů a prezentací. Část slouží pro informovaní veřejnosti o legislativních záležitostech nebo úlohy EU a možností čerpání účelově vázaných prostředků z EU. Více informací pro návštěvníky je zde. Těšíme se na vaši návštěvu!