Dnes začíní INVEX Forum 2010

Termínové sladění letošního INVEX FORA s 52. mezinárodním strojírenským veletrhem se promítlo i v zaměření jednotlivých konferencí. 14. a 15. září tak budou mít odborníci ze světa IT jedinečnou možnost zúčastnit se nejen zajímavých akcí v 1. patře pavilonu E, ale také navštívit největší veletrh v regionu střední Evropy.

Dnes, tj. 14.9. se bude konat tradiční konference Svět IT security 2010 určena všem, kteří chtějí získat rozšířenou představu o aktuálních bezpečnostních problémech a rizicích v IT spolu s možnostmi efektivní cesty ke snížení těchto rizik. Diskutovat se bude zejména o bezpečnosti v podnikových informačních systémech, nových způsobech šifrování, nebezpečí hackingu a dalších zajímavých tématech. Spoluorganizátorem akce je společnost IDG Czech, a.s.

Druhý den Index Fora, tedy zítra 15.9. jsou na programu hned dvě konference. První z nich – IT systémy pro strojírenství 2010 – se bude věnovat speciálním informačním technologiím pro segment strojírenství. „Mezi hlavní témata konference budou patřit nástroje pro předvýrobní etapy, tedy CAD CAM CAE systémy či nástroje pro řízení životního cyklu výrobku, „uvádí šéfredaktor spoluorganizátora akce – časopisu IT CAD – Karel Heinige. „Na konferenci však nebudou chybět ani příspěvky zabývající se MES systémy či pokročilým plánováním a řízením výroby, stejně tak správou majetku a řízením údržby.“

Poslední konferencí je akce konaná pod záštitou Svazu průmyslu a dopravy ČR a agenturou CzechInvest nazvaná ICT a průmyslové inovace: budoucnost české ekonomiky po roce 2013. Zástupci politických stran zde budou diskutovat s top manažery o inovacích, spolupráci státu s inovativním sektorem či předními vědeckými pracovišti a o inovačních technologiích. Účast přislíbili například Dr. Eng Lim Goh, Chief technology Office SGI, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy Zdeněk Liška, vedoucí katedry kybernetiky Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., generální ředitelé společností Foxconn CZ, CzechTrade, Asseco Solutions Česko, poslanci Parlamentu ČR a mnozí další významní hosté. V roce 2013 končí stávající dotace EU na podporu inovací a informačních technologií, tudíž lze očekávat, že se na této konferenci začnou formulovat konkrétní teze a programy pro další dotační období. Odborným garantem akce je Czech ICT Aliance a Technologická platforma pro IT služby.