Do jubilejního roku vstupuje TÜV SÜD velkou akvizicí

CEO TUV SUD Stepken

Praha. Koncern TÜV SÜD v roce 2015 dále rostl a dosáhl nových rekordních výsledků v obratu, zisku i počtu zaměstnávaných pracovníků.

•Nové nejlepší výsledky firmy v roce 2015: obrat 2,2 mld. EUR a zisk 190 mil. EUR (upravený zisk EBIT)
•Pozice globálního aktéra: TÜV SÜD zaměstnává více pracovníků v cizině, než v Německu
•Masivní investice: španělský holding ATISAE je největší převzatou firmou v celé historii TÜV SÜD
•Kompetence v digitální oblasti: bylo otevřeno středisko „Center of Excellence Digital Service“ v Singapuru
•TÜV SÜD chrání celou společnost již od roku 1866: letos slaví 150. výročí svého založení

Tento mezinárodní koncern, poskytující služby, zvýšil v minulém roce obrat o cca 8 procent na 2,2 mld. EUR (v r. 2014 činil 2,1 mld. EUR). Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) vzrostl na cca 190 mil. EUR (v r. 2014 činil cca 187 mil. EUR) a čistý zisk (EAT) vzrostl o více než 9 procent na 114 mil. EUR (v r. 2014 činil cca 104 mil. EUR). Svůj jubilejní rok 2016 – 150 let existence – zahájil TÜV SÜD převzetím španělského holdingu ATISAE. Uskutečněním této největší akvizice v celé historii koncernu se počet pracovníků TÜV SÜD zvýšil na aktuálních 24 000.

Dr.-Ing. Axel Stepken„Akvizicí holdingu ATISAE jsme posílili naše obchodní aktivity ve Španělsku i naši pozici v západoevropském regionu,“ sdělil prof. Dr. Ing. Axel Stepken, předseda představenstva akciové společnosti TÜV SÜD AG, na výroční tiskové konferenci koncernu v Mnichově. Španělsko představuje nejen páté největší národní hospodářství v Evropské unii, vykazuje v EU také druhý nejvyšší objem výroby motorových vozidel a zaujímá celosvětově čtvrtou pozici v kapacitě nainstalovaných větrných elektráren. Převzetí více než 1 300 pracovníků tohoto holdingu, který dosahuje ročního odbytu 80 mil. euro, je největší akvizicí v celé 150 let trvající historii mezinárodního koncernu TÜV SÜD, poskytujícího služby. Pan Stepken upřesnil, že holding ATISAE poskytuje širokou nabídku v mnoha oborech a výborně tak zapadá do koncernu TÜV SÜD.

Akvizice holdingu ATISAE je dalším milníkem na cestě kontinuálního růstu a internacionalizace koncernu TÜV SÜD. „I v roce 2015 naše společnost rostla,“ prohlásil předseda představenstva. Obrat se zvýšil o cca 8 procent a dosáhl s hodnotou přes 2,2 mld. EUR nového rekordu. Upravený EBIT vzrostl oproti výsledku v předminulém roce o další cca 2 procenta na téměř 190 mil. EUR a čistý zisk se zvýšil o více než 9 procent na 114 mil. EUR. Po převzetí holdingu ATISAE počátkem tohoto roku zaměstnává koncern TÜV SÜD okolo 24 000 pracovníků, z toho více než polovinu mimo Německo.

Úspěch na široké frontě: rostou všechny divize koncernu a všechny regiony
„Růst koncernu TÜV SÜD se na pozadí náročných rámcových hospodářských podmínek ukázal jako velmi robustní,“ prohlásil Dr. Matthias J. Rapp, člen představenstva koncernu TÜV SÜD AG, odpovědný za finanční otázky. Při prezentaci výsledovky Rapp zdůraznil, že všechny divize koncernu opět dokázaly zvýšit obrat a přispěly tak k růstu podniku se ziskem. V divizi INDUSTRY stoupl obrat o více než 7 procent na 945 mil. EUR, v divizi MOBILITY se tržby zvýšily o 5 procent na 639 mil. EUR a divize CERTIFICATION zaznamenala nárůst obratu o 14 procent na 557 mil. EUR.

„V průběhu naplňování naší strategie internacionalizace jsme v roce 2015 chtěli dosáhnout nejméně 40 procent odbytu mimo Německo,“ informoval Rapp. „Tento cíl jsme dosažením podílu obratu mimo Německo na celkovém obratu koncernu ve výši přes 42 procent výrazně překročili.“ Nejsilnější růstové podněty přitom přišly opět z Asie, kde činil nárůst obratu okolo 22 procent, a ze Severní a Jižní Ameriky s nárůstem obratu okolo 15 procent. I na domácím – německém – trhu dokázal koncern TÜV SÜD zvýšit obrat o dalších 3,6 procenta. Německé koncernové společnosti dosáhly v roce 2015 obratu ve výši cca 1,4 mld. EUR. „Nárůsty obratu ve všech regionech dokazují, že jsme na trhu silným hráčem,“ prohlásil Rapp. „Zdůrazňujeme tak náš nárok být celosvětově jedním z předních aktérů na trhu testování, inspekčních prohlídek a nezávislého ověřování.“

Tento nárok potvrzuje TÜV SÜD také investicemi do dalšího rozvoje a průběžné modernizace celosvětových kapacit firemních zkušeben. V roce 2015 činil celkový objem investic více než 80 mil. EUR, z nichž byla více než polovina proinvestována v Německu.

Perspektivní strategie: zajištění bezpečnosti v průmyslu 4.0
Důležitým polem růstu tohoto mezinárodního koncernu, poskytujícího služby, je zvyšující se digitalizace a propojování, zahrnující všechny oblasti hospodářství a společnosti. „Tady se nacházejí obrovské šance, ale i značná rizika,“ zdůraznil Stepken. To, jak je tato situace nebezpečná, prokázal jeden výzkumný a vývojový projekt koncernu TÜV SÜD, který přilákal potenciální predátory a analyzoval jejich postupy. Pomocí tzv. honey-netu byla s využitím skutečného hardwaru a softwaru simulována vodárna v jedné německé provinční lokalitě. V průběhu 8 měsíců realizace tohoto projektu zaznamenali odborníci přes 60 000 přístupů z celého světa, přičemž mnohokrát byly ke kontaktu využity zastřené IP-adresy.

„Naši klíčovou roli vidíme ve vyvíjení ochranných opatření proti nežádoucím přístupům a útokům z kyberprostoru,“ zdůraznil předseda představenstva koncernu TÜV SÜD. „Naše znalosti a zkušenosti vkládáme například do technologické iniciativy „SmartFactory KL“ a do výzkumného projektu „PEGASUS“. Iniciativa SmartFactory KL testuje praktické nasazení inovativních informačních a telekomunikačních technologií v průmyslové výrobě. Experti TÜV SÜD k tomu vyvinuli novou metodiku certifikace pro flexibilní struktury zařízení. V rámci projektu PEGASUS mají být v nadcházejících třech letech definovány nové metody testování a schvalování vysoce automatizované jízdy vozidel, zejména na dálnicích, a to až do rychlosti 130 km/h.

Digitální kompetence: jednotky „Digital Units“ v Mnichově a Singapuru
Koncern TÜV SÜD dále rozšiřuje své digitální kompetence a zřizuje nová centra, tzv. Digital-Units, která jsou podstatnou součástí jeho digitalizační strategie. „Jen před dvěma týdny jsme v Singapuru zprovoznili naše nové středisko Center of Excellence Digital Service,“ sdělil Stepken. V příštích třech letech zde bude koncern investovat přes deset milionů EUR a rozšíří tým pracovníků tohoto centra na 50 osob, aby dále posiloval své kompetence v oblasti funkční bezpečnosti a průmyslové bezpečnosti proti kyberútokům (Cybersecurity), a vyvíjel inovativní řešení pro perspektivní segmenty trhu, jako jsou např. Smart Infrastructures a průmysl 4.0.

Společně s Mnichovem tak patří Singapur k lokalitám, v nichž koncern TÜV SÜD rozšíří své kompetence pomocí vlastních „jednotek digitálního servisu“. Městská rada Singapuru se díky své iniciativě „Smart Nation“ stala důležitým hybatelem digitální transformace. Vláda podporuje přestavbu na „Smart Nation“ řadou inovativních projektů. „Na některých z těchto projektů se podílíme, a na tomto základě vyvíjíme inovativní služby, které můžeme přenášet i na jiné trhy,“ uvedl předseda představenstva. Prvním příkladem jsou řešení typu „Smart Home“, při nichž koncern TÜV SÜD prověřuje funkční bezpečnost, bezpečnost informatiky a telekomunikací, jakož i spolehlivost a interoperabilitu jednotlivých komponent a instalací.

Nejstarší spolek technického dohledu (TÜV) v Německu: Zvláštní odpovědnost za lidi i životní prostředí
„Pro koncern TÜV SÜD je rok 2016 velmi mimořádný,“ řekl Stepken. „Základní kámen pro trvalou cestu úspěchů naší firmy byl totiž položen v roce 1866 – přesně před 150 lety.“ Po těžké explozi parního kotle v mannheimském pivovaru založilo 22 místních podnikatelů „Společnost pro dohled nad parními kotli a jejich zabezpečením se sídlem v Mannheimu“ – což byl předchůdce dnešního koncernu TÜV SÜD a současně zárodek technicko-inženýrského dohledu v Německu. „Ačkoli se technologie v průběhu 150 let naší existence stále měnily, jádro úkolu koncernu TÜV SÜD zůstalo nezměněné,“ prohlásil Stepken. „Staráme se o to, aby technologie byly bezpečné, spolehlivé a udržitelné, a přebíráme tím i důležitou odpovědnost za lidi i životní prostředí.“

V jubilejním roce 2016 vyjádří koncern TÜV SÜD svou společenskou odpovědnost mimořádným způsobem. „Peněžitým darem ve výši celkem 5 mil. euro podpoříme vzdělávání mladých lidí, kteří by si jinak takové vzdělání nemohli dovolit,“ avizoval předseda představenstva koncernu. „K tomu rozjíždíme celou řadu projektů, které bude řídit nadace TÜV SÜD.“ Tyto projekty zahrnují mimo jiné vývoj a zavádění speciálních výukových koncepcí pro děti a mladistvé s migračním pozadím, inspirativní iniciativy k umožnění technického vzdělání pro výkon povolání sociálně znevýhodněným mladým lidem, jakož i cenu za inovace, udělovanou malým a středním firmám, pokud uvedou na trh výrobky s uplatněním pokrokových nápadů ve spolupráci s nějakou vědeckou institucí. Nadace TÜV SÜD tím důsledně pokračuje v nastoupené cestě: Od svého založení v roce 2009 se pomocí rozsáhlých projektů stará o to, aby se pro techniku a přírodní vědy nadchli zejména mladí lidé.

Zdroj zprávy je zde