Do řízení elektrizační soustavy se zapojili noví agregátoři

čeps

Společnost ČEPS uzavřela smlouvu o poskytování služeb výkonové rovnováhy se dvěma novými integrovanými agregátory, společnostmi innogy Energo a Nano Energies. Současně došlo k rozšíření objemu nabízených služeb u jednoho ze stávajících agregátorů, společnosti E.ON. Zapojení subjektů nabízejících agregovanou flexibilitu do řízení elektrizační soustavy je významným krokem, který ČEPS umožnila úpravou Kodexu PS v části II s platností od 1. ledna 2021.

Dynamická změna energetického sektoru spojená s decentralizací, dekarbonizací a digitalizací s sebou přináší nástup nových technologií, které se postupně zapojují do trhu se službami výkonové rovnováhy (SVR). V lednu letošního roku vstoupily v platnost změny Pravidel provozování přenosové soustavy (tzv. Kodexu PS), které umožnily vstup nových dodavatelů na trh SVR, včetně integrovaného agregátora.

elektřina energie

Nově na trh s SVR jako integrovaný agregátor zamířily společnosti innogy Energo a Nano Energies. Innogy Energo již získala certifikaci na službu 15minutová záloha (MZ15), společnost Nano Energies je ve velmi pokročilé fázi plnění podmínek pro certifikační měření. Stávající účastník trhu SVR, společnost E.ON, zase rozšířila objem svých nabízených služeb.

„Jsem velmi rád, že na trhu SVR můžeme přivítat nové účastníky a věřím, že další budou postupně přibývat stejně jako služby v jejich nabídce. Mělo by se to projevit tlakem na pokles cen SVR, což by mohlo mít do budoucna pozitivní dopad i na spotřebitele,“ říká Pavel Šolc, člen představenstva ČEPS, a. s., pověřený řízením úseku Energetický obchod a dispečink.

„Naše kogenerační jednotky už několik let provozujeme v režimu virtuální elektrárny. S otevřením trhu podpůrných služeb pro menší poskytovatele je jejich využití jako agregačního bloku dalším logickým krokem a efektivním propojením plynárenství a elektroenergetiky,“ říká Jiří Šimek, COO innogy Energo.

„Certifikace nám otevírá úplně nové možnosti. Pomocí flexibilního řízení dokážeme zákazníkům zvýšit výnosy až o desítky procent. Zkušenosti ze západních trhů navíc ukazují, že agregátoři flexibility nahrazují fosilní elektrárny a umožňují přechod k digitální a udržitelné energetice,” vysvětluje CEO české technologické firmy Nano Energies Stanislav Chvála.

„Dokázali jsme nejrychleji na trhu zareagovat na úpravu podmínek a certifikovat agregační bloky k poskytování SVR pro společnost ČEPS. Tyto tři bloky se aktuálně skládají z většiny našich výrobních zdrojů s maximálním výkonem 48 MW. Naší ambicí je do agregačních bloků už příští rok zapojit i zdroje zákazníků, a zvýšit tak výkon až na 70 MW. Stejně tak plánujeme rozšířit i portfolio stávajících služeb, které jsme pro ČEPS schopní nabízet,“ konstatuje Jan Zápotočný, člen představenstva společnosti E.ON Energie.

Co je integrovaný agregátor:
Integrovaný agregátor je subjekt, který využívá flexibilitu (neboli schopnost cíleně měnit výrobní výkon či odběr elektřiny) od většího počtu výrobců a/nebo spotřebitelů a přeměňuje ji do standardních produktů, jež pak nabízí na různých trzích s elektřinou či SVR. Současně má za tyto výrobce/spotřebitele odpovědnost za odchylku. Zjednodušeně lze integrovaného agregátora označit jako obchodníka s flexibilitou výroby/spotřeby.

Společnosti E.ON, Innogy Energo a i Nano Energies budou momentálně nabízet agregaci na straně výroby, kdy využívají schopnost cíleně snižovat, nebo zvyšovat výrobní výkon od většího počtu výrobců.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo