Do vedení Národní rozvojové banky zvolila dozorčí rada Tomáše Nidetzkého

Národní rozvojová banka

Dozorčí rada Národní rozvojové banky (NRB) 21. března 2023 na svém jednání zvolila Tomáše Nidetzkého členem představenstva NRB. Ten nahradí od 1. 5. 2023 současného předsedu představenstva Jiřího Jiráska, jenž banku vedl 7 let. Tomáš Nidetzký, bývalý viceguvernér České národní banky (ČNB), vzešel jako vítěz výběrového řízení vypsaného Ministerstvem financí v závěru minulého roku.

Tomáš Nidetzký přichází do představenstva NRB s vizí změny způsobu jejího fungování a chce se mimo jiné zasadit o bližší spolupráci s dalšími státními institucemi, jako je například Česká exportní banka (ČEB) nebo Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP).

„Národní rozvojová banka je na trhu již od roku 1992 a od té doby poskytla soukromému a veřejnému sektoru podporu přes 500 miliard korun. Banka má na trhu své nezastupitelné místo, které je zapotřebí dále rozvíjet a posilovat. Rád bych zefektivnil a zjednodušil návratnou formu podpory poskytovanou nejen podnikatelským subjektům. Mým cílem je, aby došlo k úspoře veřejných zdrojů souvisejících s provozem státních finančních institucí s obdobnou agendou a zároveň ke zkvalitnění a zjednodušení poskytovaného servisu samotnému podnikateli. Vedle toho bych rád využil potenciál této instituce a přispěl k rychlejšímu rozvoji ČR v oblasti veřejné infrastruktury. Mou prioritou je posunout NRB na úroveň silných státních finančních institucí obdobného charakteru, jako jsou například německá KfW nebo polská BGK,“ přibližuje své záměry budoucího směřování banky Tomáš Nidetzký.

Tomáš Nidetzký působil v letech 2016 až 2022 jako člen bankovní rady České národní banky a od prosince 2018 byl jejím viceguvernérem. Před tím zastával řadu vrcholových manažerských pozic například v NN Penzijní společnosti pro ČR, ČSOB Pojišťovně, Stavební spořitelně České spořitelny, Pojišťovně České spořitelny a finanční skupině ING. V letech 1999 – 2004 byl členem prezidia Asociace penzijních fondů České republiky a České asociace pojišťoven. Na začátku své kariéry působil ve Středisku cenných papírů, Komerční bance a České spořitelně. Absolvoval Fakultu informatiky a statistiky VŠE v Praze a postgraduální studium na Oklahoma City University v USA.

„Od Tomáše Nidetzkého očekávám, že dá bance nový impulz, díky kterému bude partnerem státu v nových projektech, které naši zemi čekají,“ komentuje výběr nového člena představenstva banky ministr financí Zbyněk Stanjura a dodává: „Například bližší spoluprací finančních institucí ve vlastnictví státu si slibujeme úspory veřejných financí a zefektivnění poskytované podpory soukromému a veřejnému sektoru.“

„Národní rozvojová banka se dlouhodobě zaměřuje na podporu malého a středního podnikání. Každoročně napumpuje ve spolupráci s komerčním sektorem do ekonomiky nižší desítky miliard korun. Naším cílem je, aby se v nadcházejícím období stala ještě silnějším partnerem českých podniků a znásobila tak objem dnes poskytované podpory“ uvádí ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a doplňuje: „NRB by se podle mě neměla zaměřovat jen na financování aktivit malých a středních podniků na českém území, ale do budoucna počítáme i s rozšířením jejích služeb o financování exportu, rozvoje obnovitelných zdrojů energie a systematickou podporu investic do regionů.“

ADK

Reklama

„Od nového člena představenstva očekávám posílení pozice banky v oblasti financování veřejné infrastruktury směřované cíleně a efektivně do rozvoje regionů a oblasti bydlení, a to jak s využitím národních a evropských zdrojů, tak i mobilizací zdrojů dalších partnerů jako například EIB nebo soukromého finančního sektoru. Díky tomu by mohlo snáz dojít k realizaci potřebných projektů v území, jako jsou rekonstrukce místních komunikací, výstavba vysokorychlostních železnic, budování dostupného a sociálního bydlení nebo realizace energeticky úsporných opatření ve veřejných budovách a veřejném prostoru,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Národní rozvojová banka působí na trhu od roku 1992, kdy vznikla jako Českomoravská záruční a rozvojová banka. Jejím současným cílem je přispět a podílet se na podpoře dlouhodobě udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje prostřednictvím poskytování finančních produktů, zejména v oblasti malého a středního podnikání, rozvoje infrastruktury a dalších sektorech ekonomiky. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. S využitím prostředků státního rozpočtu, rozpočtu krajů a evropských fondů banka poskytuje podporu formou záruk a zvýhodněných úvěrů a doplňuje tak nabídku bankovních a investičních produktů na trhu.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo