Dobrý digitalizační plán může firmám ušetřit mnoho peněz a nasměrovat je k efektivitě

ncp digitalizace

Národní centrum Průmyslu 4.0 připravilo první souhrnný výsledek analýzy digitální zralosti firem, které byly ohodnoceny technologicky nezávislou metodikou. Na vzniku unikátní expertizy se podílelo centrum společně se svými partnery. Průzkum probíhal během roku 2021.zelle!

Bez kvalitní a objektivní strategie firem není digitální transformace českého průmyslu možná. Analýza procesů vedoucí k optimálním investicím může firmě nejen pomoci v boji na turbulentních světových trzích a udělat z ní konkurenceschopného hráče, ale také může společnosti ušetřit výrazné finanční prostředky nebo jí pomoci při získání bankovního investičního úvěru. Druhá ekonomická transformace českého průmyslu je podmíněna investicemi do nových technologií a kvalitní metodika digitální zralosti je prvotní podmínkou úspěchu.

Turbulence v celosvětovém průmyslu kladou obrovské nároky na míru flexibility a schopnost adaptace firem. V praxi se jasně ukazuje, že jsou toho schopny zejména společnosti s vyšší úrovní digitalizace svých procesů. Cílem nezávislé metodiky – DigiAuditu Národního centra Průmyslu 4.0 (NCP 4.0) je především firmám ukázat cestu k efektivní́ digitalizaci, z rozcestí mnoha možností vytyčit ten správný směr. Většina firem (60 %) bohužel svou digitální strategii zpracovanou nemá, a přitom to je nezbytný první krok, jak se ze stávajícího již nevyhovujícího bodu A posunout do efektivního bodu B.

ncp

 

„Všechny podnikatelské subjekty se v posledních dvou letech potýkají s neustálými a zásadními změnami, které nejsou předvídatelné. Právě digitalizace může být tím nejlepším pomocníkem. Je však nezbytné, aby firma měla vypracovanou dobrou digitalizační strategii a aby zaměstnanci dokázali další změny vycházející z digitální transformace přijmout a vnímat jejich přínos,“ zdůrazňuje Eduard Palíšek, generální ředitel společnosti Siemens.

Právě v nedostatečné motivaci zaměstnanců a firem samotných vidí Palíšek důvod, proč se v České republice nedigitalizuje více. Domnívá se, že firmy peníze na zavádění nových technologií mají, jen je třeba změnit jejich myšlení. Řada z nich bohužel stále ještě nevnímá zavádění nových technologií jako prioritu, a hasí aktuální krátkodobé problémy.

Jaké jsou důvody pro zvyšování digitální zralosti u firem, které Národní centrum Průmyslu 4.0 kontaktovaly? Ředitel firmy Festool Jan Pekař chtěl zvýšit efektivitu práce – zrychlení procesů a snížení jejich chybovosti. „Implementovali jsme systém ME ve výrobním procesu (obrobny hliníku a oceli). Naše další investice se budou odvíjet na základě analýzy potenciálu firmy a jejích procesů,“ říká Pekař.

„Digitalizační audit je velmi dobrá metoda, jak prověřit připravenost firmy z různých pohledů digitální zralosti. V současné době existuje spousta možností, jak s digitalizací začít a digitální audit Vám umožní zvolit nejlepší strategie a cíle vhodné pro Vaši firmu. V našem případě bylo velmi zajímavé, že některé oblasti, kde jsme si mysleli, že naše úroveň je nízká, tak ve skutečnosti nebyla. Na druhou stranu nám to ukázalo spoustu procesů, kde jsme vůbec nezačali a ani jsme o možnostech digitalizace neuvažovali. Doporučuji všem, kdo k digitalizaci firmy chtějí přistupovat s dlouhodobým plánem a strategií,“ sdílí své zkušenost Michael Dostálek, General Manager firmy Busch Výroby CZ.

ncp

Dle našich zkušeností si velké množství firem plně neuvědomuje své skutečné slabiny a na nezávislé expertní konzultace nemá finance. Pokud v praxi investuje do nových systémů, je to většinou produkt, který je limitován výrobním programem dané technologické firmy a plně nezohledňuje její specifika. Náklady na zavedení nezřídka přesáhnou ekonomické přínosy a zlepšení digitální úrovně je pouze částečné – tedy technologický potenciál není plně využit a ekonomicky je technologické řešení pro danou výrobní firmu nevýhodné. Tato zkušenost vede k následné neochotě malých a středních firem do digitálních inovací investovat.

„Digitalizace není o investici do každé nové svůdné technologie, která se objeví na trhu. Takový přístup je finančně náročný a nemusí vést ke zvýšení výkonu podniku. DigiAudit je technologicky nezávislá expertní metodika, která slouží k popisu priorit a zjištění aktuálního stavu činností v podniku z pohledu digitalizace. Z těchto dvou informací následně navrhujeme další kroky směrem ke smysluplnému využití existujících prověřených technologií,“ vysvětluje Lubomír Kristek, nezávislý expert Národního centra Průmyslu 4.0.

„Metodika pokrývá všechny činnosti podniku. Díky tomu máme možnost identifikovat mezery a změnit je v příležitosti v oblastech, o kterých se v souvislosti s průmyslovou automatizací tolik nemluví. Pro správně fungující dodavatelský řetězec je z pohledu firmy důležitá například vysoká úroveň digitalizace v oddělení nákupu (evidence a hodnocení dodavatelů, simulace výpadků materiálů, hodnocení stability cest, včasné upozornění na výpadek) nebo pořádek ve skladovém hospodářství (warehouse management system, značení a dohledatelnost výrobku). Pro zmírnění nákladů při rostoucích cenách energií je taktéž důležité prozkoumat celý podnik, zjistit největší konzumenty a prozkoumat možnosti úspory zavedením automatizace nebo jiné chytrosti,“ popisuje možnosti úspory nákladů Kristek a zdůrazňuje důležitost nevěnovat se pouze analýze technologií a procesů, ale i všeobecné obchodní strategie firmy.

Výsledná zpráva DigiAuditu komplexně shrnuje zjištění ve firmě, navrhovaná řešení a zasazuje je do celkového kontextu, ve kterém firma působí, což může firmám pomoci získat investiční úvěr.

„Pro banky je oblast investic do digitalizace výrobních podniků stále nová. Rozhodujícími ukazateli při definici úvěru bude kromě finančních ukazatelů také smysluplnost investice. Tu je možné prokázat zdůvodněním zacílení na klíčové provozní ukazatele firmy a postavením investice v digitalizační roadmapě, plánu či strategii. Dokument tohoto typu ilustruje, že o digitalizaci uvažujete v širším kontextu a dlouhodobém měřítku. Tedy že víte, kam jdete, proč a kudy,“ vysvětluje Kristek.

„Automobilový průmysl je jedním z průmyslových lídrů v zavádění digitalizace. Z průzkumu Národního centra průmyslu 4.0 vychází, že proti tradičnímu strojírenství je automobilový průmysl o stupeň výše v úrovni digitální zralosti. Robotické technologie má zavedeno 50 % firem z autoprůmyslu, 62 % využívá automatizační technologie. Samozřejmě ale existují rozdíly mezi digitální zralostí firem velkých a malých. Rozdíly jsou v praxi vidět nejen ve stupni a komplexitě zavádění digitalizace, ale i v motivaci, proč je digitalizace zaváděna. Obecně platí, že nejdále jsou obě skupiny v oblasti plánování výrobních linek, procesu výroby, skladování a prediktivní údržby. Mezi hlavní motivátory patří zvýšení kvality, efektivity a odstranění jednotvárné manuální práce,“ popisuje stav digitální zralosti svých členů Zděněk Petzl, výkonný ředitel, Sdružení automobilového průmyslu.

analýza ncp digitalizace

Unikátní metodika DigiAuditu byla vyvinuta Národním centrem Průmyslu 4.0, ve spolupráci s jeho akademickými i firemními partnery, a to jak českými, tak zahraničními. Na sestavování odborného dotazníku se podíleli kmenoví zaměstnanci ČVUT, akademičtí technologové z českých i zahraničních univerzit, odborní konzultanti, kteří mají bohaté profesní zkušenosti z dotačních programů pro Evropskou komisi v rámci projektů EIT-Manufacturing, tak i pracovníci našich odborných partnerů, kteří se digitalizací intenzivně zabývají́ v praxi. Dále byla rozšířena o prvky umělé inteligence a metodiku analyzující business strategii a finanční zdraví firem. Je kompatibilní s digitální metodikou zralosti vyvinutou Evropskou Komisí a je praktickým nástrojem Druhé ekonomické transformace průmyslu.

ncp

Analýzu si můžete zdarma stáhnout TADY (PDF).

Zdroj zprávy: Národní centrum Průmyslu 4.0
Národní centrum průmyslu 4.0