Dodávky LNG i do Česka, nová automobilka a další školení pilotů. Ministr Síkela jednal ve Vietnamu a Malajsii

Jozef Síkela

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela navštívil v doprovodu podnikatelské mise Vietnam a Malajsii, jedny z nejdůležitějších ekonomických partnerů České republiky (ČR) v jihovýchodní Asii. S místními představiteli vlád a soukromého sektoru se ministr dohodl na posílení obchodních vztahů, rozšíření hospodářské spolupráce a na koordinaci v rámci zajištění dalších dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG) i budoucích dodávek vodíku pro Evropu. Součástí pracovní návštěvy bylo také jednání o nové továrně automobilky ŠKODA AUTO a Thanh Cong Group (TCG) ve Vietnamu a o projektech zavádění nových technologií do místních elektráren.

„Absolvoval jsem setkání s klíčovými představiteli místních vlád a také s důležitými obchodními partnery, se kterými jsme se shodli na prohloubení spolupráce a rozšíření obchodních vztahů. S oběma zeměmi máme témata, ve kterých můžeme navázat nadstandardní spolupráci, jako jsou energetika, čipy, těžební sektor, letecký průmysl či nové IC technologie,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Malajsii jsem navštívil jako vůbec první český ministr průmyslu a obchodu. Jedním z důležitých jednání v Malajsii byla schůzka s viceprezidentem největší státní energetické společnosti PETRONAS, se kterým jsem jednal o budoucí spolupráci v rámci dodávek LNG pro ČR. PETRONAS v současné době rozvíjí projekty po celém světě a některé by mohly ve střednědobém horizontu pomoci k větší diverzifikaci zdrojů a k posílení energetické bezpečnosti i nám a Evropě.“

V tomto ohledu ministr Síkela svým vystoupením na energetickém fóru také podpořil úsilí Evropské komise navázat spolupráci se zeměmi indo-pacifického regionu ohledně možných dodávek LNG a vodíku i nových technologií, které tyto sektory nabízejí.

Během své pracovní cesty ve Vietnamu ministr navštívil provincii Quang Ninh, kde vzniká nový výrobní závod ŠKODY AUTO a TCG, který zahájí provoz příští rok. Projekt, který má od roku 2030 vyrobit až 40 tisíc automobilů, podporuje jak česká, tak vietnamská vláda. „Asi desetina našeho hrubého domácího produktu vzniká v automobilovém průmyslu a velký podíl na tom má samozřejmě i ŠKODA. Nový výrobní závod ve Vietnamu posílí její postavení v rámci koncernu a dá jí možnost dalšího rozvoje aktivit na asijském kontinentu,“ říká ministr Síkela s tím, že významným tématem obou zemí je i energetika. Proto se ministr sešel s prezidentem hlavního státního podniku Vietnam Electricity (EVN), se kterým jednal o vzájemném sdílení know-how a dodávkách českých technologií do místních elektráren. O konkrétních projektech diskutoval ministr spolu s podnikateli na česko-vietnamském energetickém fóru.

ADK

Reklama

Vzájemný obchod mezi ČR a Vietnamem dosáhl v loňském roce rekordních 2,3 miliardy dolarů. Zástupci obou zemí budou úspěšnou hospodářskou spolupráci rozvíjet i nadále. Nové kontakty a příležitosti mohly české firmy získat také na podnikatelském fóru v Hanoji.

„Pro podporu vzájemných vztahů je klíčové vytvořit příznivé podmínky a zatraktivnit investice. Proto jsem jednal o přímé lince Praha-Hanoj, která obě naše země ekonomicky více přiblíží a podpoří cestovní ruch. Musíme si uvědomit, že Vietnamská menšina je u nás početně druhá nejsilnější,“ dodává ministr.

Česká společnost F AIR bude navíc školit vietnamské piloty. Zástupci firmy totiž za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu podepsali smlouvu s Vietnam Airlines a Viet Flight Training. Výcvik prvních kadetů začne již tento rok.

Obchod mezi ČR a Malajsií byl loni jen o několik desítek milionů dolarů nižší a skýtá obrovský potenciál pro růst. Kromě podnikatelského fóra, během něhož bylo podepsáno memorandum mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a Národní obchodní a průmyslovou komorou Malajsie, proběhlo jednání ministrů průmyslu a obchodu obou zemí.

„Pan ministr Tengku Zafrul Aziz přivítal návrh na uzavření dohody o hospodářské spolupráci mezi našimi zeměmi, ale rovněž nabídl spolupráci v dodávkách polovodičů pro český automobilový průmysl. Věřím, že se s ním brzy opět setkám, tentokrát v České republice,“ zhodnotil jednání ministr Síkela.

Podnikatelské mise se zúčastnilo zhruba dvacet zástupců českých firem v čele s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslavem Hanákem. Součástí byla bilaterální jednání a účast na fórech týkající se obchodu, energetiky, civilního letectví, těžebního průmyslu a cestovního ruchu.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

MPO logo