Dodržování právních předpisů v oblasti plánování, instalace a provozu potrubí

tuv

Praha. Pro energetický a vodárenský průmysl je zásadně důležitá vysoká kvalita potrubních rozvodů. Na deváté konferenci Pipeline Technology Conference (PTC), která se bude konat v Berlíně od 12. do 14. května 2014, budou mezinárodní experti diskutovat o údržbě nového potrubí, o metodách obnovy a instalace, a o klíčových projektech v sektoru. TÜV SÜD je jedním ze sponzorů této renomované konference a na souběžně probíhající technické výstavě bude informovat o dodržování právních předpisů, bezpečnosti a spolehlivosti potrubí a o nákladově efektivních řešeních.

V rychle rostoucí a soustavně monitorované evropské potrubní síti se závady, vyskytující se znovu
a znovu, zjišťují a opravují včas. Koroze nebo poškození třetími stranami jsou jen některé z příčin těchto závad. „Kdykoli musí mezi různými zájmovými stranami nastoupit zprostředkovatel, je důležité zajistit dodržování právních předpisů,“ říká Hans-Joachim de la Camp, oficiální soudní znalec z TÜV SÜD Industrie Service GmbH a člen poradního výboru PTC. „V takových případech je třeba rychle
a spolehlivě analyzovat a vyhodnotit různé úhly pohledu.“Kromě plánovačů potrubí těží z nezávislých externích odborných posudků, znalostí a zprostředkovatelských služeb externích odborníků také výrobci, dodavatelé, provozovatelé a poskytovatelé služeb a úřady – zejména, co se týče posudků používání inovativních a komplexních technologií. Na PTC budou odborníci z TÜV SÜD informovat návštěvníky z řad odborné veřejnosti o svých odborných znalostech i nabídce služeb v této oblasti.

Patent TÜV SÜD na prevenci potrubní koroze vyvolané střídavým proudem
Plynová a ropná potrubí se stále častěji pokládají společně s vysokonapěťovým vedením
v energetických trasách. Magnetické pole vysokonapěťového vedení může způsobit vznik střídavého proudu v potrubí s vysokým rizikem následné koroze i u drobných defektů. Společnost TÜV SÜD vyvinula a nechala si patentovat vlastní metodu, která potrubí chrání před korozí vyvolanou střídavým proudem. Po získání licence od TÜV SÜD mohou výrobci potrubí a potrubních izolací získat právo tuto metodu používat.

PTC, dříve součást veletrhu Hannover Messe, se bude letos poprvé konat v Berlíně. Tématem bude kromě pobřežní a příbřežní stavby také bezpečnost a spolehlivost potrubí.

*TÜV SÜD je vedoucím mezinárodním koncernem v oblasti poskytování služeb ve strategických oblastech PRŮMYSL, MOBILITA a CERTIFIKACE. S více než 18 000 pracovníky poskytujeme služby na 800 místech celého světa. Mezioborové týmy specialistů TÜV SÜD zajišťují optimalizaci techniky, systémů a know-how. Jako procesní partneři posilují konkurenceschopnost našich zákazníků na globálním trhu.