Dotazy podnikatelů zodpovídá nový tým právníků, analytiků a zástupců asociací

Hospodářská komora

Už 20 tisíc živnostníků a podniků od vyhlášení nouzového stavu zjišťovalo na webu Hospodářské komory, jak postupovat v následujících dnech, požádat stát o úvěr na režijní náklady nebo mzdy, když jim vláda zakázala činnost nebo přišli o odbyt.

Aby Hospodářská komora urychlila zodpovídání dotazů podnikatelů, uzavřela dnes dohodu se čtyřmi renomovanými právními kancelářemi, na základě které bezplatně uvolní své kapacity pro tento druh poradenství. Do projektu se zapojili Havel & Partners, Becker & Poliakoff, AK Němec, Bláha & Navrátilová a Felix a spol. advokátní kancelář. IT infrastrukturu pro tento účel bez nároku na honorář vytvořila firma NEWPS.

„Chci poděkovat těmto firmám, že i když jsou teď zavalené vlastní prací pro své klienty, jsou ochotné bezplatně uvolnit některé své zaměstnance, aby pomáhali podnikatelům, kteří se na nás v těchto dnech obracejí pro pomoc. Prostřednictvím námi vyvinutého Právního elektronického systému se po zaslání dotazu podnikatelem spustí workflow, kterým si právníci a analytici Hospodářské komory a těchto čtyř kanceláří přerozdělí tyto dotazy k vyřešení v co nejkratší době. Specifické dotazy z různých oborů budou zodpovídat také Hospodářskou komorou začleněné asociace, svazy, klastry a řemeslné cechy,“ uvedl tajemník Úřadu Hospodářské komory Tomáš Vrbík.

Informace k této službě podnikatelé naleznou zde: https://www.komora.cz/koronavirus/

Dotazy jsou nyní tříděny do několika tematických kategorií, jako je přeshraniční problematika (pendleři, hraniční přechody, umožnění vstupu zahraniční expertů do ČR či z ČR, zaměstnávání zahraničních pracovníků…)., zajištění ochranných prostředků pro zaměstnance (nedostatek, způsob jak o ně žádat, až budou k dispozici, systém rozdělování…), zákazy, výjimky ze zákazů (služby/nákup materiálu apod.), odklady plateb a povinností (daň z příjmů, DPH, sociální a zdravotní pojistné, promíjení pokut a sankcí…), řešení problematiky zaměstnavatel a zaměstnanec (náhrady za zaměstnance v karanténě, další překážky, kurzarbeit…) a další.

Zdroj zprávy: HK ČR