Drahé energie nutí firmy hledat nové způsoby, jak ušetřit

České podniky jsou ve slepé uličce a bojují s drahými energiemi. Řada průmyslových odvětví zaznamenala kvůli nutným úsporám na spotřebě plynu pokles produkce. Byť vláda zastropovala ceny a dotacemi pomáhá podnikatelům snižovat energetickou náročnost, firmy hledají další cesty, jak kvůli vysokým nákladům na energie co nejvíce ušetřit. Stále více z nich se pak obrací na poskytovatele facility a property managementu s prosbou o návrh možných energeticky šetrnějších řešení.

Český statistický úřad (ČSÚ) zaznamenal k loňskému listopadu meziroční nárůst průmyslové produkce o 3,1 % a hodnota nových zakázek se zvýšila dokonce o 9,8 %. V kontrastu s těmito daty jsou ale energeticky náročná odvětví – výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, zejména ve sklářském průmyslu a výrobě stavebních hmot, u kterých se prohloubil pokles. Právě v průmyslovém sektoru se každoročně spotřebuje nejvíc plynu. Z hrubé domácí spotřeby zemního plynu se spotřebuje 28,3 % v sektoru průmyslu, 25,0 % v domácnostech, 23,5 % na výrobu elektřiny a tepla a 16,3 % v komerčním a veřejném sektoru. Zbývající zemní plyn je spotřebován v sektorech dopravy, zemědělství a lesnictví a rybolovu.

B2 Assets

Zejména firmy s velkými halami a rozlehlými logistickými centry jsou kvůli drahým energiím nuceny výrazně šetřit. V podnicích však často sami neví, kde všude lze uspořit, proto se čím dál častěji obracejí na odborníky z oblasti správy budov. Specialisté na řízení podpůrných procesů ve společnostech ze zkušenosti vědí, jak posbírat a využít veškerá potřebná data. Shromáždí informace o tocích energie v reálném čase a porovnávají je s ukazateli z minulosti. Výsledná analýza je zásadní a určující pro další postup.

„V posledních měsících zaznamenáváme ze strany českých podniků zvýšenou poptávku po našich službách, především pak po návrhu a uvedení energeticky šetrnějších provozních řešení. Například pomocí termokamer monitorujeme tepelné ztráty budovy a následně navrhujeme vhodná opatření. Abychom měli co nejrelevantnější data, k měření a analýze používáme nejmodernější systémy a technologie,“ uvádí Václav Bartoš, jednatel společnosti B2 Assets, která působí na poli facility a property managementu.

Nejde přitom pouze o plyn či elektřinu. Firmy mohou výrazně ušetřit třeba tím, že nebudou plýtvat vodou. Názorným příkladem je vracení vody do systému tzv. stabilního hasicího zařízení (SHZ). Moderní průmyslové a logistické haly jsou vybaveny hasicím systémem zakončeným tzv. sprinklerovými hlavicemi. Z velké nádrže se pomocí čerpadel dostává voda do těchto hlavic, ty ji pak v případě požáru rozstřikují. SHZ je ve firmách jedním z nejkritičtějších systémů, proto podléhá speciálnímu kontrolnímu režimu.

ADK

Reklama

„Kontroly mimo jiné zahrnují i týdenní testy funkčnosti čerpadel. Vždy alespoň na 30 minut dojde k jejich aktivaci, chrlí vodu z nádrže, aby se prokázalo, že jsou funkční a disponují dostatečným tlakem,“ vysvětlil Bartoš.

Ještě donedávna vodu z testovacího provozu firmy nechávaly odtéct do odpadu, ale společnost B2 Assets navrhla opětovné navracení vody zpět do nádrže SHZ, přirozeně se zachováním všech bezpečnostních standardů. Při použití hlavního a záložního čerpadla s týdenní spotřebou zhruba 18 kubíků vody to v prvním průmyslovém areálu, kde bylo opatření zavedeno, znamená úsporu cca 936 kubíků vody za rok.

Úsporných opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti je celá řada. Asi nejjednodušší a nejefektivnějších z nich je v případě průmyslových hal (vyjma kanceláří) snižování teploty až na 12 stupňů. U starších objektů, pokud chybí, pomůže omezit spotřebu energie zavedení systému řízení MaR (měření a regulace). Dalším jednoduchým opatřením je pak výměna osvětlení vyšší energetické třídy za úspornou led verzi.

„Firmy mohou využít také chytrého softwarové řešení zabezpečujícího nepřekročení nasmlouvaného maximálního odběru pro plyn a elektrickou energii. Úspora je značná, jelikož právě překročení jsou výrazně penalizována,“ podotkl Bartoš.

Aby byly dopady energetické krize na český průmysl co nejmírnější, rozhodla se s výrazným zdražením energií pomoci i vláda. Ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Pro malé, střední a velké podniky je ve výzvě připraveno celkem 10 miliard korun. Žádosti o podporu mohou podávat od 1. září 2022 do 30. listopadu 2023. Jeden subjekt může získat od 500 tisíc až do 200 milionů korun.

O společnosti B2 Assets
B2 Assets s.r.o. se od svého vzniku v roce 2011 pohybuje na poli property a facility managementu. Poskytuje kompletní servis a zabezpečuje služby spojené s výrobními, logistickými, retailovými a kancelářskými plochami. Dále zajišťuje land development, projekční a inženýrské práce, stavební činnosti, technický dozor a ICT řešení.

Zdroj zprávy: B2 Assets
B2 Assets logo