DSA musí umožnit inovativní a prosperující jednotný digitální trh

Svaz průmyslu a dopravy ČR dnes požádal členy Výboru Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), aby přehodnotili některé aspekty návrhu Aktu o digitálních službách (DSA) a zajistili, že tento akt uvolní digitální potenciál Evropy a umožní malým a středním podnikům inovovat, růst a prosperovat.

Třináct svazu a asociací z devíti členských států EU společně požadují posílení zásady země původu, ochranu malých a středních podniků a zajištění toho, aby nástroje, jako je cílená reklama, nebyly v Aktu o digitálních službách výrazně omezeny nebo zakázány.

„DSA představuje největší revizi evropských pravidel digitálního obchodu za posledních dvacet let. Je zásadní, aby byla pravidla pro podniky správně nastavena, a to zejména pro ty malé a střední, které pohánějí evropskou ekonomiku. Pravidla online obchodu musí podporovat hlavně důvěru, investice, inovace a růst, což jsou nezbytné podmínky dynamického jednotného digitálního trhu,“ říká Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Společné prohlášení svazů a oborových asociací z 9 zemí EU si můžete přečíst zde.

O DSA
Nařízení Akt o digitálních službách (DSA) bude regulovat podnikání online platforem. DSA by mělo zkvalitnit mechanismy, na jejichž základě se odstraňuje nezákonný obsah, a které zajišťují účinnou ochranu základních práv uživatelů v online prostředí, včetně práva na svobodu projevu. Návrh rovněž počítá se silnějším veřejným dohledem nad online platformami. Vlády evropských zemí i komerční subjekty se shodují, že DSA je příležitostí k posílení inovačního potenciálu evropské ekonomiky. Je proto nesmírně důležité, aby v ní byla zachována klíčová ustanovení Směrnice o elektronickém obchodu, která měla zásadní význam pro rozvoj digitálních společností v celé Evropě.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz průmyslu