Duševní vlastnictví v malých a středních podnicích

patent

Informační den pro malé a střední podniky. Dne 26. listopadu 2019 se koná bezplatný seminář pro malé s střední firmy. Akce je pořádána ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR.

Seminář se koná od 9:00 h do 14:00 h, a to na adrese: ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ (ÚPV), Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč.

vip4sme

Program:
9.00 – 9.30 Registrace
9.30 – 9.45 Zahájení
Ing. Mgr. Josef Kratochvíl, Ph.D., předseda ÚPV
Ing. Petr Hladík, Ph.D., vedoucí Oddělení rozvoje podnikání Technologického centra AV ČR
a koordinátor Enterprise Europe Network v ČR
9.45 – 10.15 Krátký úvod do duševního vlastnictví a průmyslových práv
Mgr. Žaneta Hanzalová, Institut průmyslověprávní ochrany, ÚPV
10.15 – 11.15 Nové databáze prakticky aneb jak si udělat rešerši
Mgr. Hana Churáčková, Ph.D., vedoucí oddělení rešerší, ÚPV
11.15 – 11.45 Přestávka, občerstvení
11.45 – 12.00 Inovační strategie České republiky 2019–2030
Ing. Martina Kotyková, Ph.D., oddělení mezinárodní II, ÚPV
12.00 – 12.15 Ochrana označení – dosavadní praxe z nové právní úpravy pro OZ
Mgr. Radka Stupková, vedoucí oddělení ochranných známek II, ÚPV
12.15 – 12.45 Strategie ochrany práv duševního vlastnictví pro MSP
Mgr. Vojtěch Chloupek, advokát, Bird & Bird, s.r.o.
12.45 – 13.00 Jak si ochránit design a databáze průmyslových vzorů
Ing. Zuzana Čapková, oddělení rešerší, ÚPV
13.00 – 13.20 Možnosti podpory průmyslového designu
Bc. Zuzana Sedmerová, CzechTrade
13.20 – 13.35 Služby EU IPR Helpdesk pro české firmy
Ing. Václav Suchý, CSc., oddělení rozvoje podnikání, Technologické centrum AV ČR
13.35 – 14.00 Zakončení a oběd

Registrace
Účast je zdarma, ale zájemci se musí registrovat tady.

Zdroj zprávy je zde.
Pozvánka v PDF je tady.
Podrobnosti o projektu VIP4SME jsou zde.