Dva klíčové předpisy v gesci MPO putují do Senátu – nízkouhlíkový zákon a novela zákona o elektr. komunikacích

kladívko zákon

Sněmovna ve 3. čtení schválila tzv. nízkouhlíkový zákon. Zákon řeší tržní selhání a je zásadní pro výstavbu dalších nových jaderných zdrojů v ČR. Poslanci podpořili také vládní novelu zákona o elektronických komunikacích, která má urychlit zavádění vysokorychlostního internetu.

Zákon o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změna zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů (ST966, podrobněji o zákonu ZDE) by měl nabýt účinnosti od ledna 2022. Vládní návrh podpořila opozice po dohodě o uzákonění záruk, které spočívají zejména v tom, že stát neuzavře smlouvu o výkupu s investorem v případě, že by tento krok mohl ohrozit bezpečnost, svrchovanost nebo jiný životně důležitý zájem státu (k dohodě s částí opozicí viz ZDE).

Sněmovna také přijala doporučení vládě, aby pro dostavbu dalšího jaderného bloku v České republice vypsala výběrové řízení tak, „aby zajistila co nejefektivnější, bezpečnou, ekonomicky a časově nejvýhodnější variantu s ohledem na národní bezpečnost”. Vítězná nabídka by zároveň měla maximálně využít české dodavatele a stabilní a udržitelnou nízkou cenu elektrické energie.

elektřina energie

Poslanci Senátu postoupili také novelu zákona o elektronických komunikacích, která do českého práva zavádí evropský kodex pro elektronické komunikace. Novela posílí ochranu spotřebitele, například usnadněním změny poskytovatele služeb nebo lepší ochranou lidem, kteří si předplácejí balíček služeb. Zpřesní se informační povinnosti u smluv se spotřebitelem a podmínky a způsoby zveřejňování informací např. v oblasti kvality služeb nebo opatřeních pro zdravotně postižené. Zároveň má novela podnítit investice do vysokorychlostních sítí, například zajištěním předvídatelnosti regulačních opatření pro držitele přídělů rádiových kmitočtů s ohledem na podmínky investování do infrastruktury, která je závislá na využívání rádiového spektra.

Novela by dále měla přinést lepší koordinaci správy rádiového spektra, modernizovaná pravidla pro tísňovou komunikaci nebo zavedení systému veřejné výstrahy. Novela také počítá s některými aspekty, které usnadní nebo urychlí zavádění sítí jako je např. možnost podélného umístění vedení inženýrských sítí včetně kabelovodů v pozemních komunikacích a snadnější překládku. Doplňuje se rovněž zvláštní úprava týkající zeměpisného mapování, neboť sítě elektronických komunikací se stále více různí, pokud jde o technologii, topologii, použité médium apod. Novela v neposlední řadě podpoří rozvoj digitalizace rozhlasového vysílání.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo