Dvě miliardy korun z programu TREND pomohou firmám s průmyslovým výzkumem a vývojem

logo Tačr

Technologická agentura ČR (TA ČR) zveřejnila vyhodnocení žádostí o podporu projektů průmyslového výzkumu a vývoje v programu TREND, který administruje pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, a na které bylo vyčleněno celkem 2,3 mld. Kč.

V rámci podprogramu Technologičtí lídři nabídne podporu 123 firmám, které podaly výzkumné projekty rozvíjející jejich konkurenceschopnost, s potenciálem přispět zejména k tvorbě výsledků průmyslového výzkumu pro zvýšení využití moderních způsobů výroby, jejího plánování, řízení a distribuce produktů podle principů Průmyslu 4.0, a k zavádění nových inovativních výrobků a služeb na trh. V tomto podprogramu bylo již v rámci dvou předchozích soutěží podpořeno více než 320 projektů s celkovým objemem dotace přes 5,5 mld. Kč. Dalších 10 projektů bude podpořeno v rámci další specializované soutěže, která se týkala specificky problematiky rozvoje 5G technologií.

„Je důležité, že i v této nelehké době mají podniky zájem o aktivity výzkumu a vývoje v průmyslu, které jsou nezbytné pro posílení jejich konkurenceschopnosti,” říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: “Jsem rád, že podniky a i s nimi spolupracující výzkumné organizace ve veřejném sektoru jsou ochotny do těchto aktivit investovat finanční i personální zdroje, o čemž svědčí vysoký počet žádostí podávaných do soutěží v programu TREND.“

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko dodává: „Na podporu projektů v oblasti sítí se standardem 5G či vyšším využije vláda prostředky Evropské unie v rámci Národního plánu obnovy České republiky. Nepochybuji, že tyto projekty přispějí, spolu s celou řadou našich souvisejících aktivit, k tolik potřebnému dalšímu rozvoji digitalizace a využívání moderních technologií“.

ADK

Reklama

Aktuálně je do 11. ledna 2023 otevřena již devátá veřejná soutěž Programu TREND, a to v podprogramu 2 “Nováčci”. Do této soutěže mohou zájemci podávat návrhy svých projektů, které jim pomohou nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity. Uchazeči tedy mohou být pouze podniky, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní výzkumné aktivity ani nákup služeb tohoto typu od jiných výzkumných organizací. Přesná definice této podmínky je stanovena v zadávací dokumentaci zmíněné soutěže, kterou naleznete na webu TA ČR.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo