EGAP nově pojišťuje například i záruky za investice v zahraničí

egap

Novelizované všeobecné pojistné podmínky s účinností od dubna 2023 umožňují nově pojišťovat i další typy záruk oproti klasickým typům bankovních garancí. Jedná se například o záruky spojené s investicemi českých investorů v zahraničí, platební záruky vystavené ve prospěch subdodavatelů českých vývozců a záruky vystavené nejen bankami jako doposud, ale i pojišťovnami.

Tato novela flexibilně reaguje na aktuální požadavky a potřeby trhu, a jejím cílem je usnadnit vývozcům a investorům přístup ke všem potřebným typům záruk pro realizaci jejich vývozních a investičních záměrů.

byznys

Více informací zde:
Pojištění bankovní záruky vystavené v souvislosti se získáním nebo plněním smlouvy o vývozu

Zdroj zprávy: EGAP
egap