EGAP zaručila programem Covid Plus úvěry za 10 miliard

egap

Exportní pojišťovna EGAP schválila velkým českým exportérům záruky za úvěry v hodnotě přesahující deset miliard korun. V programu Covid Plus pojišťovna eviduje 47 schválených záruk s jistinou úvěru v součtu za 10,42 miliard korun. Největší objem tvoří úvěry pro firmy z odvětví automobilového průmyslu a hutnictví. Žádosti o záruky Covid Plus přijímá pojišťovna od května, dosud zamítla dvě.

„Další žádosti přibývají a očekáváme, že budou přibývat zřejmě ještě ve větším množství než dosud. Teprve nyní se začíná ukazovat, jak na tom velké firmy s likviditou jsou a s tím i jejich potřeba zajištění financování. To podstatné je tedy ještě před námi, z hlediska statistik programu rozhodne podzim,“ vysvětluje předseda představenstva EGAP Jan Procházka.

Automotive, doprava a slévárenství
Cílem záruk Covid Plus je zajistit exportérům potřebnou likviditu na financování provozu či investic v turbulentní době. Nejčastěji o záruky žádají banky financující exportéry ze sektoru automotive. Úvěry firem vyrábějící pro automobilový průmysl ve výši 2,4 miliardy korun tvoří skoro čtvrtinu garantovaných úvěrů. S podobnými souhrnnými částkami následují záruky pro dopravní strojírenství 2,13 mld. Kč a slévárenství 2,12 mld. Kč. Se značným odstupem následují další obory jako zemědělská technika, kde jistiny úvěru činí 860 milionů korun.

Od konce července mohou navíc žádat o záruky také velké firmy z oblasti dopravy a cestovního ruchu. „Se všemi velkými dopravci jsme v kontaktu a dvěma prvním již byly schváleny záruky v součtu za 590 milionů korun,“ dodává šéf pojišťovny Procházka.

Záruky jsou určeny pro velké podniky s minimálně 250 zaměstnanci, na jejichž tržbách se export podílí alespoň jednou pětinou. Výše úvěru je v rozmezí od 5 mil. Kč do 2 mld. Kč, kdy maximální výše úvěru odpovídá 25% ročního obratu firmy. Výše záruk je 80 % jistiny úvěru, v případě interního ratingu EGAP „B-„ je to 70 %, přičemž škála používaná pojišťovnou EGAP odpovídá ratingu agentur S&P a Fitch. Program není určen firmám, které měly existenčních problémy ještě před vyhlášením nouzového stavu.

Sektor v mil. Kč
automotive 2422,24
dopravní strojírenství 2130,00
slévárenství 2121,82
zemědělská technika 860,38
Dopravci 589,00
energetika 480,04
Ostatní 1818,70

egap

Zdroj zprávy: Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.