EIB podepisuje se společností ČEPS zelenou půjčku ve výši 3,6 miliardy Kč na modernizaci a posílení elektroenergetické přenosové soustavy ČR

Evropská investiční banka (EIB) podepsala se státním provozovatelem české přenosové soustavy, společností ČEPS, půjčku ve výši 3,6 miliardy korun (v přepočtu 142 milionů eur). Cílem této investice je posílení infrastruktury pro přenos elektřiny v České republice na období 2021–2025. Investice EIB přispěje k modernizaci infrastruktury pro přenos elektřiny, ke zvýšení kapacity dodávek elektřiny pro uspokojení poptávky a ke snížení zatížení sítě v regionu.

EIB

Projekt zvýší bezpečnost elektrizační soustavy a usnadní výměnu elektřiny a tranzitní toky především z Německa do Rakouska přes Polsko a Českou republiku. Většina investic se uskuteční v prioritních regionech soudržnosti a podpoří efektivní fungování trhu s elektřinou v oblasti střední a východní Evropy.

Viceprezidentka EIB Lilyana Pavlova uvedla: „Tento projekt podpoří přenos elektřiny v zemi a jejím okolí ve prospěch všech občanů a posílí soudržnost v regionu. Usnadněním integrace obnovitelných zdrojů energie tento projekt rovněž přispěje k posílení energetické transformace České republiky v souladu s cíli Zelené dohody pro EU a naší úvěrové politiky EIB v oblasti energetiky. Zajištění férového přechodu na nízkouhlíkové hospodářství je pro EIB jako Evropskou klimatickou banku klíčovou prioritou a jsem velmi ráda, že mohu podepsat toto páté partnerství s naším spolehlivým partnerem, společností ČEPS.“

„Energetický sektor prochází zásadními změnami. Pro ČEPS jako provozovatele přenosové soustavy je klíčové připravit síť na nové požadavky spojené s novou energetikou. Jsem velmi rád, že i díky spolupráci s EIB bude moci naše společnost pokračovat v rozsáhlém investičním programu, který dále posílí bezpečnost přenosové soustavy v České republice,“ řekl předseda představenstva společnosti ČEPS Martin Durčák.

Vzhledem k centrální poloze své přenosové soustavy v Evropě poskytuje společnost ČEPS klíčové spojení mezi regionálními trhy s elektřinou. Řešení problematických míst v síti v sousedních zemích a podpora růstu obnovitelných zdrojů energie v této oblasti jsou pro zajištění bezpečného a odolného provozu české přenosové sítě a zachování bezpečnosti dodávek nezbytné.

elektřina energie

Evropská investiční banka
eibEvropská investiční banka (EIB) je institucí Evropské unie (EU) poskytující dlouhodobé úvěry, kterou vlastní její členské státy. Poskytuje dlouhodobé finanční prostředky na spolehlivé investice s cílem přispět k dosažení cílů politiky EU v Evropě i mimo ni. EIB spolupracuje s Českou republikou od roku 1992 a investuje do infrastruktury, malých podniků, životního prostředí a inovací. Od zahájení činnosti v České republice poskytla EIB finanční prostředky na 196 projektů ve výši 23,9 miliardy eur.

Zdroj zprávy: ČEPS, a.s.
čeps