Ekologické veletrhy 2008 – co kde hledat?

BRNO 21. 5. 2008 – Letošní ekologické veletrhy mají tak trochu smůlu na počasí, ale to nic nemění na obsahové kvalitě veletrhu, zajímavosti vystavovaných produktů, nabídce služeb a většinou ani na doprovodném programu. Značnou část veletrhu navíc lze absolvovat tzv. “suchou nohou”, resp. bez deštníku. Ekologické veletrhy Brno 2008 jsou umístěny do pavilonů “B”, “D” a “C”. Venkovní expozice se nacházejí na ploše mezi těmito pavilony. Jak zkušenější návštěvníci dobře ví, pavilony “B” a “D” jsou spojeny “skleněnými mosty”, a to od pavilonu “E”, kde je brána do BVV od komplexu krytých garáží BVV. Návtěvníci, kteří přicházejí touto branou tak mohou opravdu “suchou nohou” projít 2/3 veletrhu a z “Béčka” do “Céčka” je to jen pár kroků. Tolik k nepřízni počasí a k umístění expozic a nyní se podívejme, na co se návštěvníci mohou těšit.

Náplň jednotlivých pavilonů je různorodá a oborově se prolíná. I přes zřejmou snahu organizátorů veletrhů se nepodařilo stanovit ostřejší oborové hranice, což podle našeho soudu ani není dost dobře možné. Řada vystavovatelů totiž nabízí průniky oborů a nelze je tedy jednoznačně zařadit do některé ze skupin. Ekologické veletrhy mají 2 stejně významné části – VODOVODY-KANALIZACE 2008 a ENVIRO Brno 2008.

Pavilon “B”
Největší s obsazených pavilonů nabídl přehlídku důležitých firem, které se zabývají distribucí vody nebo prostředky k distribuci, a to včetně měření, filtrování nebo záležitostmi okolo staveb rozvodů vody a tak podobně. Nechybí čerpadlové systémy, prostředky pro filtraci a úpravu vod nebo potrubní a protipovodňové systémy. V pavilonu jsou velké expozice firem jako je SmVak, hawle, Veolia voda, Saint-Gobain, Buderus, SOVAK, VAG, Ondeo SUEZ, ASIO, Pumpservice, Jokva, diSa, ATJ Secial a mnoho menších. K některým zajímavým produktům se dosteneme v poveletržním přehledu.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Pavilon “D”
Také druhý z velkých pavilonů nabízel rozlehlé expozice. Návštěvníci zde mohli kontaktovat Ministerstvo životního prostředí, poptat se po poradenských a konzultačních společnostecjh, které působí v oblasti odpadů nebo vodníhohospodářství, získat přehled o záplavových územích v ČR, ….

Velké expozice patřily firmám VOD-KA, WILO, EUTIT, PREFA-BRNO, KH-KINETIC, FORTEX, SITA-SUEZ, ENERGIE AG BOHEMIA a již zmíněnému Ministerstvu životního prostředí, které nabízelo konzultace pro dotace z EU a velmi rozsálhý informační servis, ke kterému se rovněž ještě dostaneme. Rozsáhlou expozici věnovanou převážně vodním tokům zde mělo i Ministerstvo zemědělství. Menší vystavovatelé, resp. firmy s menšími expozicemi, ale měly také co nabídnout. Přehlídka jejich produktů vydá na samostatný článek.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Pavilon “C”
Pavilon byl sice prostorově skromější, ale dala se zde nalézt řada specialit i velká řešení. Výrobci plastových rozvodů, průtokové měřící techniky, řešení pro čištění vody nebo systémů pro čištění a kontrolu potrubí zde byly zastoupeny v hojné míře.

Venkovní expozice
Co se nevešlo do pavilonů, muselo zůstat venku. Tak by se stručně dala charakterizovat hlavní náplň velkovních ploch. K vidění byly speciální nadstavby pro nákladní automobily, které slouží jako nádrže pro vodu. Nadstavby jsou vybaveny tlakovou čistící technikou, výkonnými čerpadly a mnohdy i náročným elektronickým zařízením. Na poše mezi pavilony byly různé měřící vozy nebo automobilové soupravy pro průzkům, čištění a opravy potrubí, kompresorové systémy, mobilní výkonná čerpadla nebo velké nádrže pro septiky, vodu a tak podobně…

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Pavilon “E”
Na tento pavilon by nebylo správné zapomenout. V prostorách PRESSCENTER se jako u většiny akcí konaných na BVV, koná řada důležitých tiskových konferencí, seminářů a další doprovodné programy. Jak se sami můžete přesvědčit na fotografii informační tabule, je počet doprovodných akcí opravdu ohromující a je zde vidět jednak úspěšnost snahy BVV a.s. o vytvoření špičkového informačního prostoru pro ekologická témata a jednak dynamiku celého ekologického oboru, kde legislativní rámec, spolupráce s EU a další záležitosti jsou v neustálém pohybu a “kvasu”. Některé akce se ovšem konají i mimo pavilon “E”…

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Pro zvětšení si klikněte na obrázek