Ekonomika podle ČSÚ zmírnila ve třetím čtvrtletí svůj propad, mezičtvrtletně vzrostla o 6,2 %

ministerstvo financí

Ministerstvo financí reaguje na předběžný odhad růstu hrubého domácího produktu (HDP) za 3. čtvrtletí roku 2020, které dnes zveřejnil Český statistický úřad. HDP očištěné o cenové a sezónní vlivy bylo ve 3. čtvrtletí o 5,8 % nižší než ve stejném čtvrtletí předchozího roku. V porovnání s předchozím čtvrtletím ekonomika vzrostla o 6,2 %. Vzhledem k aktuální epidemické situaci a značným nejistotám ohledně jejího budoucího vývoje Ministerstvo financí odkládá listopadovou makroekonomickou predikci na leden roku 2021.

financování

Uvolnění restriktivních opatření vedlo k mezičtvrtletnímu zvýšení HDP
Reálný sezónně očištěný HDP podle ČSÚ klesl meziročně o 5,8 %, vůči předchozímu čtvrtletí, ale vzrostl o 6,2 %. K mezičtvrtletnímu oživení výrazně přispěla absence restriktivních protiepidemických opatření. V meziročním vyjádření byl pokles výkonu hospodářství vzhledem k propadu v první polovině roku stále výrazný. Zasažena byla většina odvětví, nejvíce ale průmysl a odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství. Z hlediska užití snižoval HDP především úbytek tvorby hrubého kapitálu a výdajů na konečnou spotřebu domácností.

Vůči makroekonomické predikci v září je první výsledek optimističtější
Oproti Makroekonomické predikci Ministerstva financí ze září 2020 došlo ve 3. čtvrtletí k výraznějšímu oživení ekonomiky (v predikci jsme odhadovali meziroční pokles o 7,6 %, resp. mezičtvrtletní růst o 4,2 %). Mezičtvrtletní růst HDP byl opřen o rychlé obnovení důvěry subjektů v hospodářský vývoj. Nicméně ve 4. čtvrtletí očekáváme, vzhledem k druhé vlně epidemie koronaviru a přijatým restriktivním opatřením, opětovný mezičtvrtletní propad ekonomického výkonu, což se negativně promítne do růstu HDP v příštím roce.

Dramatická proměna prostředí ve druhé polovině října nás vede k odložení další predikce
Během říjnových příprav listopadové makroekonomické predikce naplno propukla druhá vlna epidemie koronaviru. S tím, jak jsou přijímána nová a silnější restriktivní opatření, a stejně tak řada vládních podpůrných programů, které mírní ekonomické dopady na soukromé subjekty, mění se dramaticky i výhled na 4. čtvrtletí roku 2020. A v jeho důsledku také predikce na rok 2021. Za současných podmínek by tedy Makroekonomická predikce nutně zahrnovala doslova predikci chování vlády na základě prognózy vývoje počtu nakažených, nebo nedůvěryhodný makroekonomický a fiskální odhad poplatný pouze době svého vzniku.

Chování ekonomických subjektů v podmínkách restrikcí a bezprecedentních nejistot navíc neodpovídá empiricky pozorovaným vztahům, ani teoretickým modelům. Velkou neznámou je také vývoj v oblasti zdanění v příštím roce, stejně jako „tvrdý brexit“. Přestože Ministerstvo financí ekonomickou situaci a vývoj průběžně analyzuje, rozhodli jsme se po důkladném uvážení listopadovou makroekonomickou predikci odložit na leden 2021. Upozorňujeme přitom, že listopadové predikce nikdy nesloužily k rozpočtovým účelům.

Zdroj zprávy: Ministerstvo financí ČR