Elektrotechnický zkušební ústav má nového ředitele

EZÚ

Miroslav Vlasák je novým ředitelem Elektrotechnického zkušebního ústavu (EZÚ). Zvítězil v otevřeném výběrovém řízení. Do funkce ho v úterý jmenoval vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Jsem rád, že se ředitelem Elektrotechnického zkušebního ústavu stal manažer s mnoha zkušenostmi z byznysu i z oblasti certifikace a norem,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Jedním z hlavních úkolů Miroslava Vlasáka v nové funkci bude maximálně využít potenciál EZÚ coby notifikované osoby podle evropské legislativy známé jako MDD, jejíž platnost byla prodloužena do května 2021.“

Ing. Miroslav VlasákIng. Miroslav Vlasák zvítězil v otevřeném výběrovém řízení. Před příchodem na EZÚ působil v různých manažerských pozicích ve významných korporacích podnikajících v petrochemii a energetice. „Ihned po převzetí podniku bude mou prioritou spolupracovat se všemi současnými i potenciálními zákazníky včetně zdravotnických producentů. Samozřejmě také s MPO jako se zakladatelem EZÚ, Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a dalšími orgány státní správy tak, aby se maximálně rozvinul potenciál EZÚ,“ říká nový ředitel EZÚ Miroslav Vlasák. Dodává, že pod jeho vedením by EZÚ měl být důvěryhodnou a prosperující institucí, která bude partnerem nejen českých firem, ale také organizací typu Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora, Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků a dalších.

EZÚEZÚ je jedním ze šesti zkušebních ústavů založených MPO. „Zájmem Ministerstva průmyslu a obchodu samozřejmě je maximálně efektivní řízení státních zkušeben, které chápeme jako nezbytný nástroj podpory českých firem nejen, co se týče uvádění výrobků na trh, ale i v oblastech testování a certifikace,“ upřesňuje náměstek ministra průmyslu a obchodu Jan Dejl.

Elektrotechnický zkušební ústav patří k renomovaným zkušebním laboratořím a certifikačním orgánům v České republice i v evropském měřítku. Byl založen v roce 1926 jako zkušebna tehdejšího Elektrotechnického svazu československého. Od té doby má na starosti zkoušení a certifikaci zejména elektrotechnických výrobků, dále v souladu s předpisy České republiky a EU posuzuje shodu, k čemuž má řadu potřebných pověření, autorizací a notifikací. Podnik dále osvědčuje výherní hrací přístroje, atestuje ISVS, certifikuje kybernetickou bezpečnost, provádí homologaci příslušenství motorových vozidel, poskytuje kalibrační služby či zajišťuje certifikaci systémů managementu. Zaměstnává kolem stovky pracovníků. V posledních letech se EZÚ významně profiluje jako tzv. notifikovaná osoba pro výrobce zdravotnických prostředků, pro tyto produkty znamená klíčovou vstupní bránu na jednotný trh.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR