Energetická bezpečnost v době ruské agrese. Ministr Síkela představil způsoby, kterými může k jejímu posílení přispět ČR

Jozef Síkela

Snižování energetické závislosti na Rusku a nastavení spolupráce mezi státním a veřejným sektorem při snaze dosáhnout uhlíkové neutrality. V Paříži se konalo ministerské zasedání Mezinárodní energetické agentury (IEA). Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela představil způsoby, jak by mohla Česká republika posílit energetickou bezpečnost.

Ministři se zaměřili na posílení spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem v rámci přechodu na uhlíkovou neutralitu. „Nejvyšší potenciál pro snižování emisí představuje podpora nových obnovitelných zdrojů energie a investice do rozvoje nízkoemisní energetiky a modernizace průmyslu,“ řekl ministr Síkela v rámci diskuze týkající se mobilizace soukromých investic. Ministr Síkela dále dodal, že Česká republika spustila několik programů, které mají zrychlit přechod ke klimatické neutralitě jako například Modernizační fond nebo Národní plán obnovy.

Kromě přechodu na uhlíkovou neutralitu diskutovali ministři především o energetické bezpečnosti v době ruské agrese proti Ukrajině. Shodli se také na odsouzení Ruska za invazi na Ukrajinu a způsobu, jakým zneužívá své pozice na trhu s energiemi a útočí na západní země podporující ukrajinskou suverenitu.

V souvislosti s energetickou bezpečností představil ministr Síkela tři způsoby, jak může k jejímu posílení přispět Česká republika. Patří mezi ně rozvoj obnovitelných zdrojů v čele s fotovoltaikou elektrárnami, diverzifikace dodavatelů plynu a dále podpora energetické účinnosti budov. Český ministr přivítal i desetibodové plány IEA k omezení spotřeby ropy a snížení závislosti EU na ruském zemním plynu.

„Jako jedna ze zemí velmi závislých na ruských dodávkách ropy a plynu oceňujeme inciativu IEA, která představila desetibodové plány, jak omezovat spotřebu ropy a závislost na ruských dodávkách plynu,“ uvedl ministr Síkela.

Tento plán zahrnuje například zavedení povinnosti minimálních zásob plynu nebo závazek neuzavírat nové smlouvy na dodávky plynu s Ruskem. V případě ropy plán zmiňuje zvýšení dostupnosti veřejné dopravy a její zlevnění nebo sdílení automobilů.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo