ENERGO SUMMIT 2018

ENERGO SUMMIT 2018

Součástí průmyslového veletrhu FOR INDUSTRY 2018 byla i odborná konference ENERGO SUMMIT 2018, která se konala v druhém dni veletrhu, tj. 16.5. 2018.

O akci jsme již psali několikrát, a to jako o platformě pro výměnu názorů a doporučení pro další směřování energetiky v ČR i EU. Konference byla zaměřena také na odborníky, kteří řeší úspory energií a rozvoj alternativních zdrojů, včetně aplikací v průmyslu. Program konference byl ovšem mnohem širší a byl organizátory z pořádající společnosti ABF, a.s. koncipován do 3 bloků s velmi atraktivními náměty a zajímavými hosty v rolích přednášejících.

Abychom vám přiblížili atmosféru ENERGO SUMMITU 2018, připravili jsme pro vás 2 krátké fotogalerie. První ukazuje přípravu konference a stav těsně před zahájením a druhá již samotné zahájení a některé účinkující.

ENERGO SUMMIT 2018 ENERGO SUMMIT 2018

Konferenci ENERGO SUMMIT 2018 moderoval pan Přemysl Čech a slavnostně zahájil Generální ředitel ABF, a.s. – Tomáš Kotrč, MBA.

Tomáš Kotrč Tomáš Kotrč

Následně již konference pokračovala podle programu a začali vystupovat první řečníci. Mezi známými osobnostmi z průmyslu se konference zúčastnila ředitelka ABB ČR paní Tanja Vainio nebo pan Bohuslav Čížek za Svaz průmyslu a dopravy ČR. Za státní instituce pak můžeme jmenovat pana Martina Tlapu (Ministerstvo zahraničních věcí), pana Vladimíra Vlka (Energetický regulační úřad), pana Vladimíra Sochora (Ministerstvo průmyslu a obchodu) nebo pana Pavla Zámyslického (Ministerstvo životního prostředí). Další osobnosti najdete v programu konference.

ENERGO SUMMIT 2018 ENERGO SUMMIT 2018

Nutno také zmínit, že hlavním partnerem konference byla společnost ČEZ, a.s., která v rámci veletrhu FOR INDUSTRY měla i vlastní expozici zaměřenou na alternativní zdroje a elektromobilitu…

Energetika jako klíčová oblast pro české i evropské hospodářství je velkým tématem současnosti a zcela jistě bude její důležitost prudce akcelerovat v dalších letech. Je proto velmi přínosné, že průmyslový veletrh FOR INDUSTRY, resp. jeho pořadatel – společnost ABF, a.s., organizuje tak významnou konferenci pro odborníky i firmy pracující v této oblasti.

Program ENNERGO SUMMIT 2018