ERÚ vydal nové cenové rozhodnutí pro teplárenství

Energetický regulační úřad

Stanovení přiměřeného zisku, přesnější podmínky kalkulace cen či jasné vymezení nákladů uplatnitelných v ceně tepelné energie. Tyto a další změny přináší nové cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ), kterým se tuzemské teplárenství bude řídit od ledna příštího roku.

Vydáním cenového rozhodnutí ERÚ dovršil dlouhodobou snahu o nastavení nového principu regulace teplárenství. Ten staví na jasných pravidlech kalkulace ceny tepelné energie, která zároveň zajistí rozvoj tohoto sektoru v dnešních složitých podmínkách.

„Zpřesnění a zprůhlednění postupu kalkulace je zásadní nejenom pro spotřebitele. Také náš úřad potřebuje jednoznačné údaje, má-li provádět cenové kontroly efektivně, s jasným výsledkem, a předcházet vleklým sporům, které nezřídka končily u soudu. V neposlední řadě přesněji popsaná kalkulace pomůže i teplárnám. Posílí jejich jistotu, že nebudou čelit našim výtkám a sankcím, pokud dodrží stanovený postup,” popisuje Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Nový přístup zohledňuje konkurenci, které soustavy centrálního zásobování teplem v posledních letech čelí a která je pro ně sama o sobě silnou motivací. V konkurenčním prostředí uspějí jen takoví dodavatelé tepelné energie, kteří vůči zákazníkům uplatňují férový přístup a jejichž dlouhodobým cílem je spokojený odběratel.

V rámci pravidel kalkulace se nově upravuje přístup k majetku, který lépe odráží realitu. Nerozlišuje například mezi vlastním a pronajatým majetkem. Zákazník tak hradí stejnou cenu, ať si teplárna aktiva pronajímá nebo je vlastní. Přesnější je i dělení nákladů mezi jednotlivé podnikatelské činnosti. Stanoven je přípustný podíl tržeb, mzdových nákladů aj. Úpravě podléhá i dělení nákladů mezi jednotlivé cenové lokality, které lépe zohledňuje skutečné náklady odvíjející se od sjednaných výkonů či počtu odběrných míst v dané lokalitě. Jasně je také uvedeno, kdy a jak může být kalkulována odběratelům tzv. individuální cena.

Vůbec poprvé se v cenovém rozhodnutí stanoví přiměřený zisk, který byl velmi diskutovanou otázkou v teplárenství po celé desetiletí. Výpočet přiměřeného zisku je definovaný vzorcem, vztahuje se k pořizovací hodnotě majetku a je indexován (základem je metoda EBIT).

„Pod pojmem přiměřený zisk musíme vnímat přiměřenost na obou stranách. Na jednu stranu hlídáme, aby nijak nevybočoval z průměru regulovaných odvětví. Na stranu druhou ale potřebujeme v odvětví udržet potřebné investice,” upřesňuje Stanislav Trávníček.

Cenové rozhodnutí v plném znění je k dispozici na webových stránkách úřadu www.eru.cz pod tímto odkazem:

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2021, k cenám tepelné energie

Zdroj zprávy: Energetický regulační úřad