ERÚ zavádí princip „use it or lose it“ do vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem

plyn

Energetický regulační úřad (ERÚ) zahájil mezirezortní připomínkové řízení a veřejný konzultační proces k vyhlášce o Pravidlech trhu s plynem se lhůtou pro podání připomínek do 4. července 2022. Stěžejní úpravy vyhlášky bezprostředně navazují na novelu energetického zákona, kterou po předchozím schválení parlamentem v minulém týdnu podepsal také prezident České republiky.

bio plyn pix zásobníky

Úprava vyhlášky zavádí pravidla pro nový typ aukcí skladovací kapacity, ve kterých se bude dražit kapacita v zásobnících plynu odebraná těm obchodníkům, kteří nevyužívají své rezervace – tedy podle principu „use it or lose it“. Tento princip definuje novela energetického zákona, která zpřísňuje podmínky nakládání s rezervovanou skladovací kapacitou tak, aby byla využívána co nejefektivněji.

Zásadní změny ve vyhlášce o Pravidlech trhu s plynem se týkají také předávání informací mezi provozovatelem zásobníku plynu a provozovatelem přepravní soustavy o kapacitě, která byla díky „use it or lose it“ uvolněna. Úprava tak míří na posílení efektivity nejen z hlediska využití zásobníků, ale také z pohledu přepravní soustavy.

Další změny cílí na snížení finančního jištění, které musí obchodníci s plynem skládat u Operátora trhu. Konkrétně vyhláška zkracuje termín pro rychlou změnu dodavatele (ze třech na jeden den) a částečně tím reaguje i na negativní zkušenosti z minulého roku a pád některých dodavatelů. Kratší lhůta totiž sníží riziko škody, která hrozí Operátorovi trhu, a tím klesne i hodnota nutného jištění. Právě rostoucí jištění u Operátora trhu je přitom jedním z negativních faktorů, který obchodníci s plynem promítají do koncových cen. V některých případech mohou požadavky na jištění znamenat pro obchodníky dokonce existenční hrozbu s ohledem na dopady do jejich krátkodobého cash flow.

„Vzhledem k tomu, že novela energetického zákona byla přijímána ve stavu legislativní nouze kvůli potřebě rychlého řešení, s úpravami navazující vyhlášky jsme začali, jakmile jsme se mohli seznámit s návrhem zákona. Při přípravě jsme přitom brali v potaz nejenom novelu zákona samotnou, ale také změny ve vyhlášce upravující bezpečnostní standard dodávek plynu, kterou paralelně aktualizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Naším cílem je vyhlášku vydat tak, aby účinnosti nabyla 1. srpna 2022. Provozovatelé zásobníků díky tomu budou moct začít s aukcemi ihned poté, kdy jim vznikne možnost nevyužitou skladovací kapacitu obchodníkům odebrat,“ říká Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Aktuálně probíhající mezirezortní připomínkové řízení a veřejný konzultační proces byly zkráceny na pět pracovních dní, což je zákonné minimum. Lhůty obou procesů shodně uplynou 4. července 2022. Podklady k veřejnému konzultačnímu procesu, vč. místa pro zaslání připomínek, jsou k dispozici na webových stránkách ERÚ (pod tímto odkazem).

Zdroj zprávy: Energetický regulační úřad
Energetický regulační úřad