EU bude nadále podporovat rozvojové země, nové nařízení jim pomůže v udržitelném růstu

eu

V samotném závěru českého předsednictví schválily členské státy EU mandát k zahájení jednání s Evropským parlamentem a Evropskou komisí, k tzv. trialogu. Cílem je shoda nad revizí současného nařízení všeobecného systému preferencí (GSP), který představuje důležitý unilaterální nástroj EU, jímž jsou skrze poskytování obchodních preferencí podporovány rozvojové země.

Evropská komise představila návrh revidovaného znění nařízení pro GSP 22. září 2022, od té doby jej členské státy debatovaly s cílem nalezení společné pozice pro trialog. Během první poloviny roku 2022 francouzské předsednictví předložilo tři kompromisní návrhy, české předsednictví na práci francouzského předsednictví navázalo a předložilo celkem čtyři kompromisní návrhy. Hlavní pozornost se přitom soustředila na nalezení vhodného řešení pro oblasti zpětného přebírání osob (readmise) a ochranná opatření (safeguardy). České předsednictví dokázalo najít pro výše zmíněné oblasti většinové řešení, což bylo potvrzeno schválením kompromisního textu v rámci jednání velvyslanců 20.12.

ADK

Reklama

Hlavním cílem návrhu nového nařízení GSP je prodloužit tento systém o dalších deset let se zachováním základních prvků systému GSP. Systém GSP má ale zároveň reagovat na současné výzvy, proto usiluje o efektivnější implementaci závazků a jejich lepší monitoring, jakož i o zajištění lepší transparentnosti. Návrh rovněž zahrnuje nové prvky, jako například výše zmíněnou readmisi či vytvoření pružnějšího systému pro ochranu evropského průmyslu v případech, kdy to bude nutné a opodstatněné. Mezi hlavní cíle nové legislativy patří i nadále vymýcení chudoby, podpora udržitelného rozvoje a řádné správy věcí veřejných, a to při neohrožování zájmů EU a jejího průmyslu.

„EU bude i nadále podporovat zranitelné země tím, že jim poskytne preferenční přístup na jednotný trh. Cílem nového nařízení je pomoci těmto zemím v udržitelném růstu a podpořit řádnou správu věcí veřejných, včetně dodržování lidských práv a ochrany životního prostředí,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Podoba nové verze Nařízení, které by mělo vstoupit v platnost 1.1. 2024, bude známa až po vyjednávání s Evropským parlamentem. Výbor pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu přijal svou pozici k návrhu Evropské komise k revizi GSP 3. května 2022.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo