EU by měla vytvořit regulační prostor k posílení konkurenceschopnosti a účinně reagovat na IRA

BusinessEurope

Evropská komise ve středu představí své návrhy, jak může EU posílit svou konkurenceschopnost. Za tímto účelem prezident BusinessEurope Fredrik Persson prohlásil: „EU by měla vytvořit regulační prostor k posílení konkurenceschopnosti a účinně reagovat na IRA“.

“Evropská komise konečně uznala naléhavost jednat v souvislosti se zhoršující se konkurenceschopností Evropy. BusinessEurope naléhá na EU, aby vytvořila regulační dýchací prostor pro společnosti, aby udržely krize, místo aby nadále zatěžovaly podniky dalšími regulacemi. Evropské společnosti mají stále po krk Tváří v tvář vysokým cenám energií, inflačním tlakům, narušení dodavatelského řetězce a pokračujícímu geopolitickému napětí Americký zákon o snižování inflace (IRA) představuje pro evropský průmysl další skutečnou výzvu.

ADK

Reklama

Aby podniky získaly větší jistotu, očekává evropská podnikatelská komunita komplexní odpověď na IRA. Musí se zabránit dotačnímu závodu. Odpověď musí současně řešit motivační faktory vyplývající z vyšších energetických a regulačních nákladů, jakož i zdlouhavých povolovacích postupů, a čelit finančnímu stimulačnímu faktoru vytvořenému IRA. Pokud se EU nepodaří splnit všechny tyto aspekty, ztratíme ještě více půdy v globální konkurenceschopnosti.

Předsedkyně Komise EU svým ohlášeným průmyslovým plánem Green Deal ukazuje vedení. Po slovech a dobrých myšlenkách musí nyní rychle následovat konkrétní činy. EU by měla udělat vše, co je v jejích silách, aby zlepšila investiční podmínky v Evropě a transformovala všechna průmyslová odvětví. Pro úspěšnou transformaci evropské ekonomiky musí být nejvyšší prioritou rychlejší a jednodušší plánování a schvalovací povolení.

Zdroj zprávy: BusinessEurope
BusinessEurope