Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) dnes přijala tzv. Country Strategy pro Českou Republiku.

euro peníze

Jedná se o hlavní investiční strategii na následujících 3-5 let, během kterých EBRD plánuje v ČR investovat přibližně 100-200 mil. EUR ročně primárně v soukromém sektoru a podpořit tak hospodářské oživení po koronavirové krizi.

Dnešní rozhodnutí navazuje na nedávné schválení dočasného obnovení investic rozvojové banky na našem území. Strategie potvrzuje dva hlavní cíle, které si EBRD u nás předsevzala. Jedná se zejména o diverzifikaci dostupných finančních zdrojů skrze podporu rozvoje kapitálového trhu a urychlení transformace k zelené ekonomice skrze investice do obnovitelných zdrojů a zlepšení energetické účinnosti. Banka se chce také více zaměřit na inovativní a rychle rostoucí malé a střední podniky a zaplnit tak mezery ve financování poskytovaném z EU. Hlavními nástroji budou půjčky, kapitálové vklady a pomoc ve formě technické asistence.

euro

Momentálně jsou již v přípravě první projekty EBRD v ČR, a to zejména v oblasti equity a tzv. Green Cities, který je jedním ze stěžejních programů banky. V brzké době také začne EBRD ve spolupráci s místními bankami pracovat na úvěrové lince se zaměřením na energetickou účinnost.

EBRD může zároveň hrát důležitou roli při implementaci Národního plánu obnovy, který v nedávné době schválila Evropská komise. Investice zaměřené na digitalizaci, inovace a přechod na udržitelnou zelenou ekonomiku a infrastrukturu, které budou částečně realizovány skrze soukromé subjekty, lze dále znásobit strategickým spolufinancováním ze strany EBRD s cílem co nejefektivnějšího využití přidělených prostředků.

Zdroj zprávy: Ministerstvo financí ČR
ministerstvo financí