Evropská investiční banka podpořila v roce 2020 projekty v ČR za 35 miliard

EU flag

V roce 2020 operace skupiny Evropské investiční banky, kterou tvoří Evropská investiční banka a Evropský investiční fond, podpořily investice v ČR ve výši 1,4 mld. EUR. Peníze směřovaly především na podporu podnikatelů, regionálního rozvoje, dopravy, energetiky a životního prostředí. Poskytnuté úvěry v roce 2020 dosáhly 1,2 mld. EUR, dalších cca 0,2 mld. EUR bylo alokováno na zajištění záruk a kapitálové podpory. Celková výše podpořených projektů tak přesáhla částku 35 mld. Kč, což odpovídalo 0,7 % HDP České republiky.

„Evropská investiční banka se i v loňském roce podílela na podpoře celé řady důležitých projektů do strategických odvětví klíčových pro budoucnost České republiky. A jsem velmi ráda, že český soukromý a veřejný sektor dokázal tuto podporu aktivně a efektivně využívat. Projekty uskutečněné prostřednictvím Evropské investiční banky v Česku v loňském roce pomohly zhruba 8 000 malým a středním podnikům, díky čemuž bylo podpořeno více než 147 000 pracovních míst. Velmi si vážím této spolupráce a těším se, že i v tomto roce budeme společnými silami rozvíjet a modernizovat českou ekonomiku. Od roku 1992 do konce roku 2020 u nás EIB podpořila investice v celkové výši 23,2 miliard eur. To je zhruba 600 miliard korun,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

euro

„I přes hospodářskou krizi, kterou v roce 2020 přinesla pandemie covid-19, se skupině EIB podařilo udržet v České republice investice na podobné úrovni jako v již tak výjimečném roce 2019. Společně s našimi českými protějšky jsme poskytli vyváženou podporu jak veřejnému, tak i soukromému sektoru, s cílem zvýšit odolnost ekonomiky a podpořit spravedlivou transformaci. Jsem velice hrdá na to, že jako klimatická banka Evropské unie jsme poskytli finanční pomoc a poradenství v souvislosti s projekty, které přispějí ke zlepšení v oblasti základní infrastruktury, energetické účinnosti a adaptace na změnu klimatu, což v konečném důsledku přinese zlepšení celkové kvality života obyvatel České republiky,“ uvedla viceprezidentka Evropské investiční banky Lilyana Pavlová.

Evropská investiční banka v roce 2020 poskytla úvěry ve výši 3,2 mld. Kč Středočeskému a Pardubickému kraji na podporu klíčové regionální infrastruktury, zdravotnictví, dopravy, sociální péče, vzdělávání, kultury a energetické účinnosti veřejných budov. Jihomoravský kraj podepsal smlouvu o úvěru ve výši 2,4 mld. Kč na pořízení 37 nových osobních vlakových souprav. Tyto investice zlepší kapacitu, bezpečnost a kvalitu železniční dopravy v České republice, zejména díky využití moderních řídicích a zabezpečovacích systémů.

Ministerstvo financí rovněž v loňském roce uzavřelo smlouvu o úvěru s Evropskou investiční bankou na financování projektů vodního hospodářství ve výši 8 mld. Kč. Mezi tyto projekty patří především podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací, podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí, a podpora budování protipovodňových opatření. Dále byla podepsána smlouva se společností ČEPS za téměř 5 mld. Kč na projekt na posílení infrastruktury pro přenos elektřiny v zemi a na zvýšení integrace obnovitelných zdrojů.

Zdroj zprávy: Ministerstvo financí ČR
ministerstvo financí