Evropská komise schválila český národní plán obnovy

EU flag

Podle předsedkyně Evropské komise (EK) Ursuly von der Leyen dostal český plán obnovy zelenou. Díky němu bude česká ekonomika ekologičtější a digitálnější. Právě Národní plán obnovy ČR byl klíčovým bodem dnešního nabitého programu předsedkyně EK Ursuly von der Leyen v České republice (ČR), a to nejen pro Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Strategii ČR na oživení tuzemského hospodářství nejen po pandemii koronaviru měla EK, po květnovém schválení vládou, k vyjádření od června. Počítá s financemi v celkové výši cca 191 mld. Kč bez DPH, z toho má být cca 180 mld. Kč z evropských zdrojů.

národní plán obnovy

NPO je souhrnem reforem a investic, které chce ČR realizovat z evropského Nástroje pro oživení a odolnost, tvoří šest pilířů: Digitální transformace (27 854 mil. Kč), fyzická infrastruktura a zelená tranzice (85 182 mil. Kč), vzdělávání a trh práce (41 006 mil. Kč), instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19 (10 895 mil. Kč), výzkum, vývoj a inovace (13 200 mil. Kč) a zdraví a odolnost obyvatel (12 441 mil. Kč).

“Český plán obnovy dostal zelenou. Díky němu bude česká ekonomika ekologičtější a digitálnější. A posílí státní zdravotnictví, aby bylo připraveno na budoucí výzvy. Je to obnova, kterou Evropa a Česko potřebují teď i do budoucna,” uvádí na twitteru předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Podrobnosti jsou k dispozici tady.

„Národní plán obnovy se týká každého z nás, obsahuje řadu naprosto klíčových projektů. Počítá například s programy pro digitální transformaci výrobních a nevýrobních společností a zvyšování odolnosti včetně kybernetické bezpečnosti či modernizací železničních tratí a železničních stanic a snížení spotřeby energie a zvýšení pohodlí cestujících,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodává: „Nechybí ani výstavba nových fotovoltaických zdrojů, renovace a revitalizace budov za účelem úspory energie, budování lesů odolných klimatické změně či investice do rozvoje vybraných klíčových akademických pracovišť.“ Karel Havlíček také připomíná, že požadavek evropské legislativy byl, aby minimálně 37 % zdrojů šlo na zelené projekty, ČR je v tom dál, plán počítá s 41,6 %. Požadavek na digitální projekty byl 20 % a tuzemský NPO počítá s 22,1 %.

„Příprava NPO byla velkým cvičením pro všechny kolegy z rezortů, které se na NPO podílejí, pro mě osobně i velká škola. V meziresortním připomínkovém řízení přišlo z 80 různých míst víc než 1 500 podnětů a návrhů na změny plánu, které jsme vypořádali. Bylo to náročné, a ještě to náročné bude,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání Silvana Jirotková a dodává: „NPO jsme začali připravovat loni v srpnu, konzultovali jsme ho se všemi, koho se týká, letos v dubnu jsme materiál dali do meziresortního připomínkového řízení a po vypořádání připomínek jsme ho poslali Evropské komisi. Po schválení začneme projekty realizovat, přičemž deadline pro realizaci a proplacení financí z EK je rok 2026.“

Tuzemský NPO počítá například i s renovací a výstavbou jeslí či s vybudováním Českého onkologického institutu. K NPO existuje průběžně aktualizovaný speciální web na adrese www.planobnovycr.cz, který spravuje MPO. Z těchto stránek si lze mimo jiné stáhnout celý plán, který šel na vyjádření do Bruselu. Výtahem několikasetstránkového dokumentu pak je e-Book, který stručně shrnuje podstatu NPO včetně jednotlivých pilířů. Všechny informace se samozřejmě po schválení plánu Evropskou komisí aktualizují.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo