Evropská síť provozovatelů přenosových soustav intenzivně jedná o nouzové synchronizaci Ukrajiny a Moldavska

čeps

Provozovatelé přenosových soustav Ukrajiny a Moldavska, společnosti Ukrenergo a Moldelectrica, požádali o nouzovou synchronizaci se soustavami provozovatelů v kontinentální Evropě. Evropská síť provozovatelů přenosových soustav (ENTSO-E) vede s Ukrajinou a Moldavskem intenzivní jednání s cílem zjistit rozsah nezbytných opatření, která pomohou zachovat spolehlivý provoz elektrizačních sítí v daných zemích. Ukrajina a s ní spojená síť Moldavska byla doposud propojena se soustavou Ruska, Běloruska a dalších států bývalého Sovětského svazu.

elektřina energie

Synchronizace přenosových soustav je náročný proces, který obvykle trvá několik let. Hodnotí a testuje se řada technických a bezpečnostních ukazatelů, jako jsou například dostatečná kapacita propojovacích přeshraničních vedení či nastavení technických parametrů a postupů v obou systémech tak, aby nebyl ohrožen bezpečný provoz propojených soustav. V rámci příprav synchronizace se rovněž zpracovává řada studií o chování soustav po propojení a navrhují se opatření k řešení detekovaných problémů.

Jednání o synchronizaci Ukrajiny a Moldavska s kontinentální Evropou probíhají od roku 2017. Dokončena již byla řada kroků, včetně plánovaného testování, které nezávisle na vyhrocení situace na Ukrajině proběhlo ve dnech 23.–27. února letošního roku. V rámci testu byl úspěšně odzkoušen ostrovní provoz celé ukrajinské a moldavské elektrizační sítě. Oproti původnímu plánu opětovného připojení Ukrajiny k ruské síti, ke kterému mělo dojít po skončení testu, rozhodla společnost Ukrenergo o setrvání v ostrovním provozu. Dne 27. 2. pak Ukrajina požádala provozovatele soustav v kontinentální Evropě o nouzové propojení, stejný požadavek přišel 28. února také z Moldavska.

ENTSO-E a provozovatelé přenosových soustav kontinentální Evropy, ke kterým patří i společnost ČEPS, nyní intenzivně jednají o aktuálních potřebách Ukrajiny a Moldavska a hodnotí kritická opatření potřebná k nouzové synchronizaci s jejich elektrizačními soustavami. Posuzují se parametry z oblasti bezpečnosti provozu, informačních technologií včetně kybernetické bezpečnosti či legislativní a regulační aspekty. Možná řešení by pak měla být definována v řádu dvou týdnů.

„Cílem probíhajících jednání je proces synchronizace maximálně urychlit a pomoci Ukrajině a Moldavsku zajistit bezpečný provoz jejich soustav. V návaznosti na žádosti ukrajinského a moldavského provozovatele navrhneme opatření, která na jejich aktuální potřeby budou pružně reagovat při současném zachování bezpečného provozu propojených soustav,“ uvedl Zbyněk Boldiš, viceprezident asociace ENTSO-E a ředitel sekce Zahraniční spolupráce společnosti ČEPS.

 

Doplňující informace:

• Dne 25. a 28. února proběhly mimořádné schůzky evropské komisařky pro energetiku Kadri Simson se zástupci ENTSO-E.

• 28. února se situaci okolo PPS Ukrenergo věnovalo i jednání Rady EU ve složení ministrů pro energetiku.

 

Zdroj zprávy: ČEPS
čeps