Evropské univerzity včetně ČVUT se spojují pro výchovu kvantových odborníků budoucnosti

čvut

Desítky evropských univerzit včetně ČVUT, prostřednictvím Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI), se spojily v rámci evropského projektu QTEdu Open Master spadajícího do evropského projektu Quantum Flagship. Cílem univerzit a dalších zapojených organizací je vychovat kvantové odborníky, kteří budou potřeba pro už začínající rozvoj kvantových technologií.

„Kvantové technologie jsou nyní v podobné situaci jako byl internet na začátku 90. let. Už nyní víme, že kvantové technologie jsou technologie zítřka a budou se velmi pravděpodobně široce uplatňovat v nejrůznějších sférách. Všechny mocnosti, včetně Evropské unie si to uvědomují a my jsme rádi, že můžeme být u toho a podílet se na tom,“ říká doc. Vojtěch Petráček, rektor ČVUT v Praze.

V programu QTEdu předkládají zapojené instituce studentům širokou nabídku kurzů v oblasti kvantových technologií a také možnost zapojit se do výzkumných projektů. V pondělí 6. prosince 2021 proběhne od 16.00 hodin úvodní online setkání, během kterého se program QTEdu Open Master představí. Na ČVUT cílí především na studenty FJFI, ale také Fakulty elektrotechnické a Fakulty informačních technologií.

„Hned na začátku nabízí několik univerzit, například University of Copenhagen, University of Amsterdam či University of Helsinki či naše FJFI, několik seminářů z různých oblastí kvantových technologií. Studenti si je mohou zapsat a mohou za jejich absolvování získat kredity,“ vysvětluje Aurél Gábris z Katedry fyziky FJFI, který je jedním z koordinátorů programu QTEdu Open Master a současně kontaktní osoba pro zájemce z České republiky.

Řada univerzit už také v programu QTEdu nabízí několik výzkumných projektů pro studenty magisterského, ale i bakalářského stupně studia. „Je to skvělá příležitost pracovat na tématu, které se podílí na rozvoji kvantových technologií v Evropě,“ dodává Aurél Gábris.

Program QTEdu je součástí projektu Quantum Flagship podpořeného Evropskou komisí částkou ve výši 1,5 miliardy eur. Jeho cílem je poskytnout univerzitním studentům v celé Evropě možnosti studovat kvantové technologie v celé jejich šíři a získat cenné výzkumné zkušenosti od předních odborníků bez ohledu na zemi.

Od ledna 2022 bude v rámci QTEdu zahájen rozsáhlý program stáží, který studentům umožní jak vzdálené, tak osobní praktické seznámení se špičkovým výzkumem v oblasti kvantových technologií. Komunikačním jazykem projektu je angličtina.

Více informací a nabídku kurzů i výzkumných programů najdou zájemci na webových stránkách qtom.qtedu.eu.

Quantum Flagship má EU dostat do čela rozvoje kvantových technologií
Quantum Flagship je jeden z největších evropských projektů, kterým chce Evropská unie dohnat vývoj v kvantových technologiích v zemích jako jsou USA nebo Čína. Cílem Quantum Flagship je dostat kvantové technologie z laboratoří na trh a posílit a konsolidovat výzkum v této oblasti v rámci celé Evropy tak, aby Evropa byla na předním místě v druhé kvantové revoluci. Zatímco První kvantová revoluce nám umožnila pochopit fyzikální zákony v mikroskopickém prostoru a přinesla některé průlomové technologie, jakými jsou tranzistor nebo laser, druhou kvantovou revoluci umožňuje zlepšující se schopnost manipulovat s kvantovými jevy ve speciálně navržených systémech a materiálech. Dopad této revoluce by měl být přelomový, a to v mnoha různých oblastech od kvantových počítačů, přes kvantovou komunikaci či senzory. Uplatnění mají najdou zejména v oblasti vysokovýkonných výpočtů, bezpečnosti, komunikaci, ale i v chemii, farmacii a mnoha dalších oblastech. Implementace nových technologií vzniklých v rámci druhé kvantové revoluce nejen vylepší stávající technologie, ale velmi pravděpodobně přinese i některé zcela nové možnosti.

v Evropě zaostává oproti například Spojeným státům, Japonsku, Kanadě nebo Číně. Zapojení se České republiky do tohoto projektu je jedinečnou šancí pro rozvoj kvantových technologií a průmyslu v České republice.

Zdroj zprávy: ČVUT Praha