Evropský denní trh s elektřinou se propojil

čeps

Společnosti ČEPS a OTE společně s organizátory trhu a provozovateli přenosových soustav dnes zavedly na hranicích s Německem, Rakouskem a Polskem denní implicitní alokaci přeshraničních přenosových kapacit prostřednictvím tzv. Interim Couplingu. Prodej nebo nákup elektřiny a získání potřebné přeshraniční přenosové kapacity tak bude probíhat na jednom místě, což zefektivní mezinárodní obchodování a zvýší likviditu na denních trzích s elektřinou.

Do letošního června byl denní trh s elektřinou v evropské elektrizační soustavě rozdělen na dvě tržní oblasti (MRC a 4M MC). Pro obchod mezi nimi bylo nutné obstarávání přeshraniční přenosové kapacity a elektřiny na dvou různých místech (tzv. explicitní aukce). Zavedením Interim Couplingu došlo ke zrušení explicitních aukcí na šesti hranicích (PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT, HU-AT) a jejich nahrazení implicitní alokací. Prodej nebo nákup elektřiny a získání potřebné přeshraniční přenosové kapacity tak bude probíhat na jednom místě pro všechny zapojené nabídkové oblasti a příslušné hranice. Jedná se o velmi významný milník, kdy na denním trhu dochází k propojení nabídkových zón téměř všech členských států EU a Norska

„Jsem rád, že se podařilo tento projekt dokončit, a přinést tak účastníkům českého trhu novou možnost, jak profitovat z propojování evropských trhů. Již na příští rok plánujeme, spolu s dalšími provozovateli přenosových soustav a nominovanými organizátory trhu z našeho regionu, další vylepšení mezinárodního obchodování,“ říká Pavel Šolc, člen představenstva ČEPS, a. s., pověřený řízením úseku Energetický obchod a dispečink.

„Propojení denního trhu s elektřinou je dalším významným úspěchem v obchodování s elektřinou v ČR a v Evropě a naplněním jednoho ze strategických cílů naší společnosti, kterého se nám ve spolupráci s partnery a podporou energetických regulačních úřadů podařilo dosáhnout. Děkujeme všem účastníkům projektu a jejich zaměstnancům za skvěle odvedenou práci při naplnění tohoto cíle a věříme, že celému trhu přinese očekávané benefity,“ uvádí Igor Chemišinec, člen představenstva OTE, a. s.

Pro účastníky trhu z ČR je jednou ze změn posun uzávěry pro podávání nabídek denního trhu na 12:00 hod., a sjednocení souvisejících procedur se zbytkem Evropy. Současně také dojde na hranici mezi Českou republikou a Rakouskem a mezi Rakouskem a Maďarskem k přechodu z dlouhodobých fyzických na dlouhodobá finanční přenosová práva (tato práva neopravňují k fyzickému přenosu elektřiny, ale slouží jako nástroj finančního jištění proti volatilitě ceny na denním trhu).

Práce na propojení denních trhů s elektřinou byly koordinovány s národními regulačními úřady Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovenska a České republiky a Evropskou komisí.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo