Evropský průzkum společnosti Bosch k pohonu budoucnosti

bosch elektromobilita

Elektromobily s bateriemi nebo palivovými články, ale také benzín a nafta – podle průzkumu na reprezentativním vzorku populace společnosti Bosch, který provedl v červnu 2020 ve čtyřech evropských zemích institut pro průzkum trhu Innofact, zůstávají všechny typy pohonů vozidel důležité.

Pokud by se dotázaní měli rozhodnout pro nový automobil, polovina z více než 2 500 respondentů v Německu, Francii, Itálii a Velké Británii by u prvního zvoleného automobilu vybrala čistě spalovací motor.

bosch

U druhého automobilu by spalovací motor zvolila asi třetina. Avšak při otázce na nejpoužívanější pohon v roce 2030 zařadilo na první místo zhruba 68 procent dotázaných v Evropě elektrický pohon, před hybridy a spalovacími motory.

bosch

Elektrický pohon s palivovými články má velký potenciál. Přibližně jeden ze tří dotazovaných ho považuje za technologii mobility budoucnosti. „Elektromobilita přichází – a je to dobře. Jen v letošním roce investuje Bosch do této oblasti 500 milionů eur. Současně také neustále vyvíjíme a inovujeme spalovací motor, jelikož bude i nadále potřeba,“ říká Dr. Stefan Hartung, člen představenstva společnosti Robert Bosch GmbH a předseda divize Mobility Solutions.

Dotace na pořízení všech typů pohonů
Otevřenost respondentů pro různé druhy pohonů je patrná i v dalším tématu: Na otázku, zda kromě řady vládních dotací pro elektrická a plug-in hybridní vozidla podporují také dotace na pořízení vozidel s výhradně spalovacími motory, odpovědělo 70 procent dotázaných Evropanů kladně. Souhlas se státními dotacemi při pořízení automobilu s konvenčním pohonem je nejvyšší v Itálii s 83 procenty a nejnižší ve Velké Británii se 60 procenty. Ve Francii je pro 77 procent, v Německu 62 procent. „Podpora moderních spalovacích motorů může urychlit obnovu vozového parku, a tím také pomoci životnímu prostředí a klimatu,“ říká Hartung. Téměř třetina Evropanů by dokonce uvítala dotaci ve výši nejméně 9 000 eur. To odpovídá současné maximální dotaci pro elektromobily v Německu. Z průzkumu vyplynuly dvě zajímavé věci: Za prvé, 72 procent obyvatel měst ze čtyř evropských zemí, kteří se zúčastnili průzkumu, souhlasí s podporou spalovacího motoru. Zadruhé, většina osob ve věku 18 až 29 let (80 procent) je pro dotace na spalovací motory.

Automobily s konvenčními motory mohou být poháněny také klimaticky neutrálním způsobem. Klíčem k tomu je syntetické palivo, tzv. e-paliva (eFuels) – ta jsou vyráběna z obnovitelného vodíku a z CO2 z okolního vzduchu. V průměru 57 procent účastníků průzkumu společnosti Bosch souhlasí s tvrzením, že politika by měla daňově zvýhodňovat e-paliva (eFuels). „Pokud chceme dosáhnout cílů v oblasti klimatu, bez e-paliv se neobejdeme,“ říká Hartung. „Pouze s použitím syntetických paliv může více než miliarda vozidel, která jsou již na silnicích po celém světě, přispět k ochraně klimatu.“

Bez auta rozhodně ne: V Evropě panuje mezi respondenty shoda
Důležitost automobilu a jeho význam pro mobilitu se v Evropě jen tak brzy nezmění. Přibližně 60 procent dotázaných v Německu, Francii, Itálii a Velké Británii si nedokáže představit, že by se svého auta vzdali. Ze zbývajících asi 40 procent je jasná většina ochotna se ho vzdát, ale pouze částečně. Na venkově v Evropě je pro ponechání si automobilu 77 procent respondentů. Totéž platí pro generaci 18 až 29letých, z nichž přibližně polovina také jasně zvolila možnost si auto ponechat. Zatímco většina respondentů v Německu (61 procent) a Velké Británii (47 procent) uvádějí jako nejdůležitější důvod pro používání automobilu vysoký stupeň flexibility, Francouzi (41 procent) jej potřebují hlavně pro práci. Naproti tomu dotázaní Italové (55 procent) upřednostňují automobil před jinými formami mobility, které jsou pro ně komplikovanější. „Automobil zůstane v dohledné budoucnosti dopravním prostředkem číslo jedna – s nejlepšími předpoklady, aby byl ke klimatu ještě šetrnější“, dodává Hartung. Cíl společnosti Bosch: Lidé by si měli mít možnost dovolit mobilitu a zůstat mobilní v souladu s životním prostředím.

Budoucnost pohonu: Bosch sází na elektromobilitu a spalovací techniku
Společnost Bosch chce dosáhnout, aby byla mobilita z hlediska zdrojů co nejefektivnější, proto následuje vizi CO2 neutrality a téměř bezemisní dopravy. Bosch jako společnost poskytující technologie a služby pracuje na budoucnosti pohonu pomocí řady technologií. Na jedné straně se chce stát jedničkou na trhu elektromobility s vozidly poháněnými bateriemi a palivovými články. Pokud nabíjecí proud a vodík pocházejí z obnovitelných zdrojů, jsou elektromobily klimaticky neutrální. Na druhou stranu společnost Bosch cíleně vyvíjí spalovací motory, aby co nejlépe chránila klima a životní prostředí. Benzínové a naftové motory mohou být také poháněny klimaticky neutrálním způsobem pomocí obnovitelných syntetických paliv. Celosvětově společnost Bosch očekává, že přibližně třetina všech nově registrovaných vozidel bude v roce 2030 čistě na elektrický pohon. Dvě třetiny všech nových vozidel budou stále poháněny spalovacím motorem, řada z nich jako hybrid.

Zdroj zprávy: BOSCH
Bosh