Exministr Havlíček na setkání s podnikateli Hospodářské komory v Ostravě

Havlíček

V minulém týdnu Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (KHK MSK) uspořádala setkání s exmininstrem průmyslu a obchodu (a dopravy) panem Karlem Havlíčkem. Setkání, které proběhlo v úterý 28. června, se zúčastnila skupina podnikatelů, které zajímaly možné vývoje současné situace v oblasti zvyšujících se nákladů na elektrickou energii, plyn a naftu.

 

Exministra Havlíčka uvítala ředitelka úřadu Enterprise Europe Network paní Bc. Natálie Šitavancová se svým týmem.

BC. NATÁLIE ŠITAVANCOVÁ

Pan Havlíček nastínil aktuální okruhy nejpalčivějších problémů, a to zejména vysokou inflaci, která ovlivňuje cenu podnikatelských úvěrů a tím zásadním způsobem podkopává konkurenceschopnost našich firem. Ve srovnání s německými nebo rakouskými firmami, mají české firmy až několikanásobně dražší úvěry. Dalšími závažnými problémy jsou ceny vstupů, a to především elektrické energie a plynu. Řada průmyslových oborů nutně potřebuje plyn pro své technologie a nelze jej v dohledné době nahradit jinými technologiemi, přičemž i potenciální “teoretické” alternativy jsou ve stejně problematické situaci z hlediska růstu cen a tím i výrobních nákladů. Nehledě k tomu, že vyžadují vybudování drahé a komplikované infrastruktury, což je otázkou mnoha let a není to tady relevantním řešením aktuální situace.

Je zřejmé, že nyní naši situaci výrazně zhoršují chyby z období privatizace, kdy byly strategické podniky typu Transgas a obecně infrastruktura (týká se to i vody) prodána soukromým firmám a nyní jsou majiteli zahraniční subjekty, na které mají české vlády velmi omezený vliv.

Pan Havlíček nastínil nejen souvislosti aktuální situace s minulostí, ale hlavně řadu možných řešení, která jsou relativně rychlá. Naopak upozornil na řešení, která jsou odtržena od reality, ale bohužel jsou v mainstreamových médiích prezentována jako snadno realizovatelná. To se týká především politického tlaku na náhradu ruského plynu importem zkapalněného plynu (LNG) a podobných politicky motivovaných nápadů.

Po prezentaci pana Havlíčka následovaly dotazy podnikatelů, které se týkaly možných scénářů dalšího vývoje. Řešila se i výhodnost, resp. strategická nezbytnost odkupu zásobníků plynu, kterých se současný majitel, tj. společnost RWE chce zbavit. Dalším tématem byl akutní nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, kteří podnikatelům citelně chybí.

Nutno dodat, že celé setkání s panem Havlíčkem mělo formu téměř striktně apolitickou. Nebylo to vystoupení člena bývalé vlády, který by kritizoval novou vládu, ale spíše obchodně-technická prezentace řešení, které mohou zmírnit dopady současné krize na naše firmy.

Zdroj zprávy: Zakazka.cz
zakazka