Export na Ukrajinu zaznamenal nárůst u některých produktů. Celková hodnota se však za druhý kvartál snížila o třetinu

CzechTrade

Ačkoliv se celkový export na Ukrajinu ve 2. kvartálu meziročně snížil o téměř 31 %, export zboží v určitých kategoriích významně vzrostl. Data potvrzují, že největší meziroční nárůst ve vývozu zaznamenaly položky, které ekonomika zasažená válkou nejvíce poptává a potřebuje. Jedná se především o potravinářské výrobky, jejichž vývoz se zvýšil o více než 135 %, a oděvy a textilie, kde došlo ke zvýšení o 124 %, respektive o 90,5 %.

V oblasti potravinářských výrobků zaznamenaly největší růst i kategorie s ovocem, produkty z masa a ryb či zeleniny, přičemž celková hodnota vyvezených výrobků z obilovin a pečiva vzrostla o 52 milionů korun (pozn. bez ohledu na výši podílu na celkovém vývozu na Ukrajinu). K výraznému nárůstu došlo i u textilu a oděvů, obzvláště v případě ostatních zcela zhotovených textilních výrobků a souprav.

„Z dat exportu ČSÚ, která máme k dispozici, je zřejmé, že čeští exportéři hojně vyvážejí produkty, které jsou ku pomoci a prospěchu lidem na Ukrajině. Například exportované množství hotových textilních produktů se vyšplhalo z pěti na téměř 172 milionů korun. Dalšími významně rostoucími položkami byly paliva a oleje, letadla a jejich součástky či hnojiva,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade.

Naopak o více než miliardu korun klesl vývoz u elektrických přístrojů a přístrojů k záznamu a reprodukci zvuku a obrazu. Téměř miliardový pokles zaznamenaly také reaktory, kotle a jiné přístroje. Meziročně poklesl také vývoz kovů a kovových výrobků téměř o 70 %.

I přes meziroční pokles měly ve 2. kvartálu největší podíl ve vývozu na Ukrajinu právě elektrické přístroje k záznamu a reprodukci zvuku a obrazu, motorová vozidla, reaktory, kotle a mechanické přístroje a plasty. Významný podíl má i vývoz paliv. Dohromady tvořily téměř 60 % exportu na Ukrajinu.

Export do Ruska a Běloruska zaznamenal strmý pokles
Strmý pokles pocítil vývoz do Ruska, který se v porovnání s 2. čtvrtletím roku 2021 propadl o 73 % a Běloruska, kdy celková hodnota českého exportu klesla o 62 %.

Vývoz do Ruska se ve 2. kvartálu 2022 meziročně snížil o necelých 17 miliard korun, což představuje skoro 73 %, přičemž pokles zaznamenaly téměř všechny segmenty, kdy některé z nich vykázaly zcela nulové hodnoty. Nejvýrazněji byl zasažen vývoz průmyslových výrobků, který do této doby exportu do Ruska dlouhodobě dominoval. Vývoz v oblasti motorových vozidel klesl meziročně o více než 98 %. „Pokles u motorových vozidel je primárně způsoben zejména rozhodnutím významné české automobilky zastavit vývoz aut, a to především součástek do Ruska a přerušit jejich tamní výrobu,“ doplňuje Radomil Doležal. K výraznému poklesu došlo také u vývozu elektrických přístrojů a přístrojů pro záznam zvuku a obrazu, který se snížil téměř o 92 %, dále se také snížil například vývoz výrobků ze železa či oceli, a to o 72 %.

Jednou z významnějších kategorií, která zaznamenala meziroční nárůst, jsou základní farmaceutické výrobky a přípravky, a to o 84,3 milionů na 622,4 milionů korun. Mírně vzrostl také vývoz mléka, vajec a dalších výrobků živočišného původu a růst zaznamenal také vývoz tuků a olejů či kakaa.

Propad exportu o 62,4 % zaznamenalo také Bělorusko, které kopíruje trend ruského poklesu. Snížení celkových hodnot se rovněž týkalo většiny kategorií, především však strojírenských a průmyslových výrobků, přičemž vývoz motorových vozidel se snížil o 70,4 %. Dalšími výrazně klesajícími položkami byly elektrické přístroje a přístroje pro záznam zvuku a obrazu či reaktory a kotle.

Zdroj zprávy: CzechTrade
czechtrade logo