Fakulta pedagogická ZČU pořádá ústřední kolo Fyzikální olympiády pro nejlepší české středoškoláky

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) promění tento týden Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, v dějiště ústředního kola 63. ročníku Fyzikální olympiády, jež pořádá. Nadaní mladí fyzici z řad středoškoláků tam budou své schopnosti poměřovat od 15. do 18. března.

vzdělávání

Do ústředního kola, které Fakulta pedagogická ZČU pořádá pod hlavičkou Jednoty českých matematiků a fyziků, se kvalifikovali žáci, kteří předtím zvítězili v krajských kolech, do nichž postoupili z kol školních. Ústřední kolo je putovní a každý rok je hostí jiné město. „Do Plzně tentokrát přijede 35 soutěžících z celé ČR. Obvykle jich bývá k padesáti, ale průběh a také účast letošního ročníku bohužel poznamenala pandemie covidu-19,“ vysvětluje organizátorka akce Zdeňka Kielbusová z katedry matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické ZČU.

Fyzikální olympiáda, konaná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka, začne v úterý 15. března v 18.30 hodin slavnostním zahájením, které pěveckým vystoupením doprovodí studenti katedry hudební výchovy a kultury Fakulty pedagogické. Druhý den čeká soutěžící řešení teoretických úloh, na čtvrtek 17. března je připravena úloha experimentální, která je ovšem zatím tajná. Speciálně pro soutěž ji připravili rovněž na katedře matematiky, fyziky a technické výchovy. Vše se bude dít v prostorách učiliště, jehož velký sál se pro účely olympiády stane i jakousi laboratoří. „Experimentální úloze se budou soutěžící ve dvou skupinách věnovat od 8 do 16 hodin. Polovina žáků bude řešit úlohu, pro druhou polovinu bude v té době připravena přednáška a workshop. Poté se žáci vymění. Soutěžící mohou při řešení používat Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy a neprogramovatelné kalkulačky,“ popisuje Zdeňka Kielbusová.

vzdělávání

Poslední den fyzikální olympiády, pátek 18. března v 9.00 hodin, bude patřit slavnostnímu zakončení, vyhodnocení a předání diplomů. Maximálně pět nejlepších žáků postoupí z ústředního kola na 52. Mezinárodní fyzikální olympiádu, nad kterou však podle Zdeňky Kielbusové momentálně visí otazník. Olympiáda by se totiž měla v červenci uskutečnit v Bělorusku. „Možná se uskuteční online stejně jako loňský ročník, který se měl konat ve Vilniusu v Litvě. Bližší informace zatím nemáme,“ říká.

Zdroj zprávy: Západočeská univerzita v Plzni
ZCU