Fakulta strojní ČVUT v Praze slaví 160 let výuky

160 let strojní fakulty ČVUT

Fakulta strojní ČVUT v Praze patří mezi první evropské vysoké školy zaměřené na techniku. Letos si připomíná 160 let od začátku výuky strojírenství na ČVUT v Praze, v přímé návaznosti na Český stavovský polytechnický institut z roku 1864. Fakulta strojní ČVUT v Praze po celou historii vzdělává prvotřídní odborníky pro průmysl, vědu, výzkum a další oblasti společnosti. Pedagogové a vědci sledují vývojové trendy ve strojírenství a nové poznatky začleňují do studijních programů. Vlastním vývojem i spoluprací s průmyslovými partnery se podílejí na vývoji nových strojů, výrobních technologií i zdrojů energie a tím pomáhají českému průmyslu udržovat konkurenceschopnost.

ČVUT 160 let Strojní fakulty VIC Ryszawy

160 let Strojní fakulty ČVUT – Autor: ČVUT VIC Ryszawy

Současnou Fakultu strojní ČVUT v Praze tvoří celkem 20 ústavů a vědeckých pracovišť, které pokrývají většinu technických disciplín a inženýrských odborností ve strojírenství. Od technické matematiky a fyziky, mechaniky, termodynamiky a materiálových věd, po jednotlivé výrobní technologie, mechatroniku, řízení a automatizaci aplikovaných při návrhu či projektování, konstruování, a výrobě v oborech automobilů, letadlové a kosmické techniky, výrobních strojů, chemického a zpracovatelského průmyslu, v energetice a technice prostředí.

ČVUT 160 let Strojní fakulty VIC Ryszawy

160 let Strojní fakulty ČVUT – Autor: ČVUT VIC Ryszawy

Letošní významné výročí si fakulta připomíná řadou akcí. Odborné a společenské akce byly zahájeny slavnostním zasedáním Vědecké rady Fakulty strojní ČVUT v Praze, v Betlémské kapli 16. května 2024. Po zahájení děkanem Fakulty strojní, doc. Miroslavem Španielem, promluvila prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT. Ocenila tradici i schopnost fakulty přizpůsobovat výuku novým vědeckým poznatkům a popřála fakultě jen to nejlepší do dalších let. Doc. Vojtěch Petráček, rektor ČVUT, pak připomenul mimořádně dlouhou tradici fakulty a špičkové výsledky, kterých vědci na fakultě po celou historii dosahují. Na závěr poděkoval vědcům i pedagogům za dosavadní práci a vyjádřil přesvědčení, že i ve 21. století bude Fakulta strojní formovat trendy moderního strojírenství.

ČVUT 160 let Strojní fakulty VIC Ryszawy

160 let Strojní fakulty ČVUT – Autor: ČVUT VIC Ryszawy

Dalším řečníkem byl emeritní děkan, profesor Petr Zuna. Prohlásil, že moderní strojírenství prošlo za 160 let radikálními změnami, je nositelem pokroku a jeho výsledky se dotýkají téměř všech oborů společnosti. V závěru vyjádřil přesvědčení o potřebě konkrétních činů a zdůraznil, že je důležité, aby technici i učitelé základních a středních škol dokázali mladou generaci pro techniku nadchnout.

ČVUT 160 let Strojní fakulty VIC Ryszawy

160 let Strojní fakulty ČVUT – Autor: ČVUT VIC Ryszawy

Následoval zajímavý projev děkana Fakulty strojní, doc. M. Španiela. Připomněl základní historické milníky fakulty v kontextu se změnami ve vědě, technice a ve společnosti, tak, jak se střídaly generace strojařů od roku 1864 až po současnost. Uvedl, že v poslední dekádě čelíme novým a složitým výzvám a výročí je pro nás závazkem, abychom je společně s další generací absolventů zvládli co nejlépe. Poděkoval také všem emeritním děkanům a pedagogům za jejich práci a výsledky na poli vědy. Slavnostní zasedání bylo završeno oceněním českých i zahraničních osobností, které významně přispěly k rozvoji technických věd, průmyslových aplikací a výroby ve strojírenských oborech a zasloužily se o rozvoj ČVUT a Fakulty strojní. 28 významným akademikům, představitelům průmyslu a našich partnerů byly předány tři Felberovy medaile, dvě medaile ČVUT a 23 medailí Fakulty strojní za významnou pedagogickou, vědeckou, uměleckou a organizační činnost. Ve stejný den večer program v Betlémské kapli pokračoval Slavnostním koncertem Fakulty strojní ČVUT. Protagonistkou byla sopranistka Markéta Fassati za doprovodu komorního orchestru Fassati Ensemble. Pořádáním koncertu strojní inženýři potvrdili, že věda a umění se skvěle doplňují.

160 let Strojní fakulty ČVUT – Autor: ČVUT VIC Ryszawy

Následující den, 17. května, oslavy pokračovaly v Betlémské kapli odbornou konferencí „Strojírenské vzdělávaní pro průmysl ČR“. Děkan Fakulty strojní ČVUT, doc. M. Španiel, v úvodu vyzdvihl význam komunikace fakulty s průmyslovými partnery. Prohlásil, že poznatky představitelů významných firem, kteří jsou v kontaktu s našimi absolventy, mohou být inspirací pro vzdělávání dalších studentů. Na konferenci vystoupili představitelé šesti významných firem. Za Wikov Industry, a.s. Ing. Jan Vosátka, technický ředitel, za společnost TOS Varnsdorf technický ředitel Ing. Tomáš Kozlok, za Škoda Auto Ing. Martin Hrdlička, Ph.D., Head of the Chassis and Powertain Development. Po přestávce přednesl prezentaci Ing. Petr Jinda, Executive vicepresident AERO Vodochody Aerospace, a.s., a pak Ing. Jiří Kyncl, generální ředitel a předseda představenstva RHI Magnesita Czech Republic, a.s. Posledními přednášejícími byli Ing. Václav Novotný, vedoucí odboru Projekce a Ing. Jiří Jeník, vedoucí odboru Výpočty z divize Engineering společnosti Škoda JS.

160 let ČVUT Strojní fakulta

160 let Strojní fakulty ČVUT – Autor: ČVUT VIC Ryszawy

Řečníci stručně informovali o zaměření svých firem, spolupráci s akademickou sférou a podílu na vzdělávání techniků. Současně přednesli poznatky týkající se zkušeností s absolventy Fakulty strojní a hlavně cenné připomínky ke zkvalitnění vzdělávacího procesu. Nechyběla ani bohatá diskuze k jednotlivým vystoupením. Odborná konference tak potvrdila, že sdílené zkušenosti průmyslových partnerů s absolventy přispějí k dalšímu zkvalitňování přípravy strojních inženýrů nejen při strategickém plánování studijních programů, ale i v krátkodobém horizontu jako přímá inspirace jednotlivých účastníků v jejich každodenní pedagogické činnosti.

160 let Strojní fakulty ČVUT – Autor: ČVUT VIC Ryszawy

Zdroj zprávy: ČVUT Praha
čvut logo