FANUC nabízí bezplatnou zkušební verzi software zvyšujícího efektivitu

fanuc

Specialista na automatizaci pomáhá společnostem připravit svou výrobu na čas po pandemii. COVID-19 představuje výzvy pro průmyslové společnosti po celém světě. Mnoho továren má zastavenu výrobu nebo vyrábí s omezenými kapacitami, zaměstnanci pracují na směny nebo z domácí kanceláře a teprve se postupně vracejí na svá pracoviště. Bez ohledu na vážnou situaci je nyní čas připravit výrobu a zaměstnance na dobu po pandemii, protože jedna věc se zdá být jistá: účinnost a flexibilita výroby i know-how zaměstnanců určí přežití společností.

fanuc

K jejich podpoře při řešení tohoto úkolu nabízí specialista na automatizaci FANUC všem zúčastněným stranám v Evropě své softwarové programy zvyšující účinnost ROBOGUIDE a CNC GUIDE jako bezplatné zkušební verze do konce září 2020. Registraci lze snadno provést na webové stránce FANUC Europe: https://special-offer.fanuc.eu/en/

„Současná situace je pro většinu průmyslových odvětví velmi obtížná, ale ti, kteří se nyní začínají připravovat na další fázi, budou mít jednoznačně výhodu a společnost FANUC tyto zákazníky silně podpoří,“ říká Shinichi Tanzawa, prezident a generální ředitel společnosti FANUC Europe Corporation. Samotná FANUC od vypuknutí pandemie zvýšila počet e-learningů a webinářů pro více než 1600 zaměstnanců v Evropě. Pro zákazníky bylo také vytvořeno mnoho příležitostí k učení. FANUC nyní zintenzivňuje svou činnost a nabízí bezplatnou zkušební verzi svých vyhledávaných softwarových programů ROBOGUIDE a CNC GUIDE.

ROBOGUIDE je program, pomocí kterého lze simulovat jak pohyb robotů FANUC, tak celkový výrobní proces. Používá se nejen pro offline programování, ale také pro vytváření 3D simulačního prostředí, které pomáhá uživatelům efektivně navrhovat a optimalizovat své aplikace.

Úpravy a aktualizace aplikací lze navrhovat a vyhodnocovat bez zastavení výroby. Poté lze simulaci přenést do výroby robotů pomocí ethernetového připojení. Tím se zkrátí prostoje stroje na minimum a zamezí se poruchám. Integrovaná databáze CAD umožňuje uživatelům přístup ke všem robotům FANUC a také ke strojům a jednoduchým nástrojům. Lze tak simulovat a testovat i složité aplikace s více roboty. Obrovská výhoda účinnosti jak pro systémové integrátory, tak pro konečné uživatele, např. Výrobní společnosti.

CNC GUIDE umožňuje uživatelům psát, simulovat a testovat programy součástí na svém počítači. Díky tomu je vhodný pro uživatele obráběcích strojů, ale také pro výrobce obráběcích strojů, kteří díky CNC GUIDE mohou snadno vyvíjet a testovat software pro obráběcí programy na PC. Kromě toho mohou výrobci obráběcích strojů také vzdáleně podporovat své zákazníky pomocí CNC Guide: To jim umožňuje simulovat programy strojů a poskytovat rady v případě chyb programování. Mezi další funkce CNC průvodce patří „funkce pro odhad doby cyklu“, která s vysokou přesností počítá příslušný čas cyklu obráběcího programu.

CNC GUIDE je také zajímavý pro vzdělávací instituce, které nabízejí školení v oblasti programování CNC a nyní mohou software používat zdarma až do konce září 2020. Protože CNC GUIDE ukazuje klávesnici skutečného FANUC CNC, může činnost řídicích jednotek FANUC umožnit být také školen ve formě distančního učení na PC nebo notebooku bez potřeby skutečného obráběcího stroje. Lze také otestovat nové vysoce kvalitní grafické uživatelské rozhraní iHMI pro FANUC CNC. Programy součástí zahrnují standardní kód ISO a obráběcí cyklus a lze je simulovat ve 3D grafice.

„Po vypuknutí pandemie ještě více společností uzná potřebu automatizace,“ vysvětluje pan Tanzawa. „FANUC chce podporovat všechny tyto zákazníky, ale je také odhodlána pomáhat s výukou další generace programátorů pro automatizaci.“ Jednou z těchto iniciativ je od roku 2018 podpora globálního partnerství s organizací odborného vzdělávání WorldSkills.

Společnost FANUC Europe Corporation s 23 subjekty na celém kontinentu je součástí společnosti FANUC Corporation, jedničky na trhu v oblasti CNC řízení, průmyslových robotů a specializovaných obráběcích strojů. Globálně FANUC Corporation provozuje 264 poboček ve 108 zemích. V továrnách po celém světě bylo instalováno více než 4,2 milionu CNC strojů FANUC a více než 600 000 robotů FANUC.

O společnosti FANUC Společnost FANUC Corporation je jedním z předních světových výrobců automatizace výroby řídicích systémů CNC, robotů a výrobních strojů (ROBODRILL, ROBOCUT, ROBOSHOT a ROBONANO). Od roku 1956 je FANUC průkopníkem ve vývoji numericky řízených strojů v automatizačním průmyslu. S více než 264 pobočkami FANUC po celém světě a více než 7 000 zaměstnanci nabízí FANUC hustou síť v oblasti prodeje, technické podpory, výzkumu a vývoje, logistiky a zákaznických služeb.

Zdroj zprávy: FANUC