FANUC – Největší ve své historii

Společnost FANUC bude letos na MSV v Brně opět jedním z významných vystavovatelů. Impozantní stánek sice bude na tradičním místě v hale P, ale s jinou formou i obsahem expozice.

Firma se rozhodla inovovat svůj vystavovatelský koncept a dát ve své expozici výrazný prostor i partnerům z řad systémových integrátorů. Letošní prezentace celého produktového portfolia FANUC bude komplexně soustředěna v největším pavilonu P včetně vstřikolisů, které byly jinak vždy v „plastikářském“ pavilonu G. Expozice v tzv. „péčku“, bude tvořit jednu z dominant pavilonu, ale v novém pojetí.

fanuc MSV 2022

Pro každého něco

„Zákazníky zajímá vždy hlavně jejich obor. Chceme proto něco reálného, aby to bylo hmatatelné a přesvědčivé pro návštěvníky, kteří přijdou na stánek. Aby si mohli udělat praktický obrázek, jak lze dané věci řešit nebo jak mohou využít pro své aplikace roboty, to vše na základě živých aplikací,“ charakterizuje koncept letošní expozice českého zastoupení společnosti FANUC marketingový ředitel Daniel Havlíček.

Firma oslovila většinu svých partnerů a ti, kteří projevili zájem, budou vystavovat na veletrhu ve společné expozici FANUC. Každý partner bude prezentovat určité aplikace s produkty FANUC se zaměřením na své silné podnikatelské stránky, v jemu přidělené ploše 25 m2. Systémoví integrátoři – ARC Robotics, LaserTherm, RHtech, Klimasoft, ACAM a Zálesí – tak představí různé aplikace, např. lakování, lasery, svařování, 3D kovový tisk, hexagonové buňky, které se dají využít jako modulární řešení pro robotizované linky či , paletizaci a zakládání CNC stroje ROBODRILL. Jednotlivé aplikace budou pojaty tak, aby pokryly a představily širší produktové spektrum firmy a to nejen roboty, které jsou v dnešní době nejviditelnějším FANUC produktem. K vidění v akci tak budou též plně elektrické vstřikovací lisy ROBOSHOT, které mohou firmám přinést nezanedbatelné energetické úspory což je zvláštně v dnešní době pro firmy důležitý rozhodovací faktor při pořizovaní automatizace.

„FANUC kombinuje pod jednou značkou různé produktové divize, jejichž zákazníci jsou naprosto odlišní, což nikdy není úplně jednoduchý úkol na propagaci. Často zákazníci ani nevědí, že FANUC kromě zařízení, které od něj mají pro svou výrobu, má ve své nabídce i jiné produkty dělá i jiné věci. Proto bychom je v rámci naší expozice na veletrhu rádi edukovali i v tomto směru,“ konstatuje Daniel Havlíček.

Plocha se tak rozrostla z obvyklých cca 150 m2, jež zabíral ústřední stánek na předchozím ročníku MSV, na 396 m2, které představuje vyhrazený prostor expozice 24 x 16,5 m2 letos. Sice o trochu méně, než původních 400 m2, o které měli zažádáno, ale dost na to, aby bylo možné nový koncept realizovat podle plánovaných představ.

Zaměřeno na aplikace
Vyhovět všem požadavkům, které by měla, byť velkoryse koncipovaná, expozice splňovat, koordinovat představy jednotlivých divizí firmy i partnerů je ovšem skutečná výzva.

„Důležité je dát vše do souladu. Cílem je ukázat různé funkční aplikace s FANUC produkty v akci. Letošní expozice bude reprezentativní přehlídka toho, co firma může nabídnout v tom nejširším spektru. Představí se různé typy robotů (včetně nových modelů populární řady kobotů CRX) od lakovacích a svařovacích systémů přes ukázky práce s laserem až po řešení s 3D tiskem apod. Ale také CNC stroje, jako plně elektrický vstřikovací lis ROBOSHOT či CNC obráběcí centrum ROBODRILL (druhý roboticky obsluhovaný ROBODRILL bude prezentován partnerskou firmou). Samozřejmě nebudou chybět CNC řídicí systémy a motory. Vše naživo a v pohybu,“ vyjmenovává Daniel Havlíček.

Dozrál čas na inovaci
Letos si firma už úspěšně vyzkoušela několik akcí v podobném stylu, jako třeba jarní Veletrh robotických příležitostí, a rozhodli se uspořádat to, co fungovalo v menším formátu na domácí půdě i ve velkém, i když s menším počtem partnerských firem.

Tato myšlenka se podle Daniela Havlíčka zrála v hlavách pracovníků FANUCu již dlouho, ale plně se odvinula až od loňského ročníku, který se překvapivě ukázal jako jeden z nejlepších ve vystavovatelské historii firmy – ačkoli byl menší, byl výrazně profesionálnější. Návštěvníci si mohli vše důkladně prohlédnout a seznámit se s exponáty, konzultovat a pohovořit si se specialisty firmy FANUC, na vše byl dostatek času. Stánek byl elegantní a vzdušný, nezahlcený plejádou produktů, jak tomu nezřídka bývá, když se firma ve snaze představit maximum ze své nabídky neohlíží i na dojmy, které by si měli z její expozice návštěvníci odnést.

A o to jde na veletrhu rovněž, vzhledem k tomu, že je to svým způsobem i významná společenská událost a setkání lidí, kteří se takto vidí třeba jen jednou do roka. Proto je podstatné, aby na stánek přišli a cítili se tam dobře – a samozřejmě, aby bylo na co zajímavého koukat.

4.10. – 7.10. 2022, výstaviště Brno, pavilón P, stánek č. 033

Zdroj zprávy: FANUC