FANUC: Výrobní data zůstávají v továrně

Logo Fanuc

Specialista na automatizaci továren FANUC, má za sebou evropskou premiéru své průmyslové IoT platformy FIELD system na veletrhu EMO 2019 a teď se chystá na brněnský MSV. Společnost zahájí prodej tohoto systému na evropském trhu koncem tohoto roku.

FIELD je zkratka pro „FANUC Intelligent Edge Link and Drive“. Industrial IoT (IIot) označuje propojení zařízení za účelem interakce a výměny dat. Systém FIELD umožňuje propojení různých výrobních strojů různých generací od všech výrobců v závodě a umožňuje tak komplexní analýzu dat v celém výrobním řetězci – tato skutečnost představuje rozhodující krok směrem k inteligentní továrně.

Systém, který byl poprvé představen v Japonsku, kde byl i úspěšně spuštěn v reálném provozu, má speciální funkce, které jej odlišují od ostatních řešení IIoT: Systém FIELD lokálně shromažďuje a analyzuje strojová data (edge heavy). To znamená, že výrobní data jsou zpracovávána místně. To urychluje výrobní proces a zefektivňuje jej. Na rozdíl od jiných IIoT platforem umožňuje FIELD system zákazníkům vybrat, zda chtějí své výrobní údaje uchovat v továrně nebo je nahrát a uložit do externího cloudu. „ FIELD system pracuje primárně v samotném výrobním závodě. Zajišťuje rychlou reakci na koncová zařízení bez připojení k cloudu,“ říká Shinichi Tanzawa, prezident a generální ředitel společnosti FANUC Europe. Pokud však zákazníci chtějí uložit data pro budoucí analýzu nebo provést kombinovanou analýzu dat z různých továrních míst, mohou tak učinit pomocí cloudového řešení. Zákazníci si také mohou stáhnout aplikace určené pro FIELD system prostřednictvím cloudu z obchodu FANUC App Store.

Otevřená platforma
Další vlastností, která odlišuje FIELD system, je otevřenost platformy. Zatímco stroje se standardním protokolem lze snadno připojit k FIELD system, pro všechny ostatní stroje mohou být vyvinuty převodníky pro připojení strojů k FIELD system. FIELD system je proto schopen spojit stroje všech výrobců a generací a tak poskytnout přehled o celém výrobním procesu.

FIELD system aplikace nejsou nabízeny pouze samotnou společností FANUC, ale také třetími stranami, jako jsou vývojáři softwaru a systémový integrátoři. Dokonce i koncoví zákazníci si mohou sami vyvinout vlastní aplikace. Tato otevřenost má jen jeden cíl: FANUC chce optimalizovat efektivitu a kvalitu výrobního procesu a zlepšit prediktivní a preventivní údržbu.

Obchod s aplikacemi FANUC App store pro FIELD system bude v Evropě k dispozici od čtvrtého čtvrtletí tohoto roku. Zákazníci si budou moci sami vybrat a stáhnout požadovaná softwarová řešení. Dvě z aplikací vyvinutých společností FANUC pro FIELD system PMA a ZDT patří mezi nejdůležitější existující aplikace. PMA je zkratka pro Production Monitoring & Analytics software a používá se ke kontrole a vizualizaci výrobního procesu. Na monitoru můžete na první pohled vidět, zda všechny připojené stroje běží v normálním režimu a která zařízení jsou naopak zastavena a jak často jsou zastavena. PMA také usnadňuje analýzu průběhu poruch.

Preventivní údržba
ZDT (Zero Down Time) je naproti tomu nástrojem, který podporuje prediktivní a preventivní údržbu. ZDT nepřetržitě monitoruje zdraví strojů, analyzuje data a identifikuje trendy – například změny točivého momentu a rušení točivého momentu. Vizualizují se všechny prostoje, příčiny selhání a historie poruch. Pokud jsou zjištěny jakékoli abnormality, nástroj bude informovat operátory, aby přijali preventivní opatření. ZDT se zaměřuje na roboty, CNC řídicí systémy a CNC stroje od společnosti FANUC. Se ZDT lze monitorovat nejen robotické osy, ale také servopohony na periferiích, servo pohony svařovacích pistolí nebo polohovacích stolů. Na MSV si návštěvníci budou moci prohlédnout provozní data všech aktivních robotů a strojů na stánku. „Analýza údajů v reálném čase může společnostem pomoci zlepšit kvalitu a výkon systémů a procesů a výrazně zvýšit produktivitu. Naši evropští zákazníci se o taková řešení umělé inteligence velmi zajímají,“ říká Tanzawa.

Aplikace třetích stran
Kromě vlastního vývoje softwaru se společnost FANUC spoléhá na inteligentní aplikace třetích stran. FIELD system je navržen jako otevřená platforma. Například v Japonsku FANUC spolupracuje s více než 500 partnerskými společnostmi, včetně mnoha vývojářů softwaru, na zdokonalování a vývoji FIELD systemu. Také v Evropě se postupně rozšiřuje počet partnerských společností. FANUC již představil první aplikaci pro FIELD system od třetí strany na veletrhu v Hannoveru v dubnu tohoto roku. Aplikace od společnosti Open Data zachycuje OEE (Overall Efficiency of Equipment) celého výrobního systému v reálném čase a vizualizuje data na řídicím monitoru.

Stejně jako na veletrhu EMO bude i na MSV vystaveno několik dalších aplikací třetích stran spolu s vlastními softwarovými řešeními PMA a ZDT. Mezi představované nástroje patří aplikace „Daily Check of Equipment“, která je nástrojem pro snadné a spolehlivé provádění a zaznamenávání denních kontrol. Kontrolované položky se zobrazují načtením QR kódu na zařízení a záznamy lze vkládat výběrem, vyplněním nebo fotografováním. „Aplikace CNC program App“ sleduje, kdo se přihlásil ke stroji a provedl změny v programu. Na základě těchto informací pak aplikace dokáže identifikovat problémy způsobené těmito změnami.

Zdroj zprávy: BVV

Podrobnosti naleznete zde.