Finanční správa pokračuje v kontrolách převodních cen

ministerstvo financí

Finanční správa mezi roky 2014-2019 provedla 2182 kontrol zaměřených na převodní ceny mezi spojenými osobami, což přineslo dodatečné doměření daně z příjmů ve výši 3,2 mld. Kč a zvýšení daňového základu u kontrolovaných subjektů o 39 mld. Kč. Také výsledky za rok 2020, které budou doplněny v průběhu května po jejich verifikaci, podle předběžných odhadů pozitivní výsledky z uplynulých let.

„Během posledních sedmi let, kdy se rezort financí na daňové zneužívání nadnárodních struktur zaměřuje, jsme dosáhli nejen významných příjmů do rozpočtu, ale docílili hlavně preventivního efektu. Mezinárodní korporace fungující v České republice už vědí, že tuzemská Finanční správa je jim v transfer-pricingu důstojným partnerem. A jak dokládají naše nejnovější poznatky z terénu, pokusů o jeho zneužívání podstatným způsobem ubylo,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Problematika transferových cen je celosvětově vnímána jako vysoce riziková oblast, která bývá nadnárodními skupinami využívána k agresivnímu daňovému plánování a často i k daňovým únikům.

„Finanční správa se na kontrolu převodních cen zaměřuje proto, aby zabránila možnému odlivu zisků prostřednictvím transakcí mezi spojenými osobami. Pro daňové subjekty je výhodné předcházet daňové kontrole tím, že využijí institut závazného posouzení a požádají předem Finanční správu o posouzení způsobu tvorby převodních cen mezi spojenými osobami,“ připomíná generální ředitelka GFŘ Tatjana Richterová.

daně

Společná tisková zpráva Ministerstva financí a Finanční správy