Firemní prezentace průmyslového značení

Společnost Bottling Printing s.r.o. připravila pro svoje zákazníky zajímavou akci, při které prezentovala aktuální produktové portfolio, nové technologie, široké možnosti svých služeb, zkušenosti z celé řady unikátních řešení a v neposlední řadě se firma pochlubila i novou moderní provozovnou, která rozšiřuje výrobní, obchodní i logistické kapacity.

Akce se konala 29. a 30. března tohoto roku a my jsme vás na ni upozornili v článku Pozvánka na firemní prezentaci průmyslového značení, kde byl kromě nabídky účasti i podrobný program. Jelikož je společnost Bottling Printing s.r.o. naším dlouholetým partnerem, pořídili jsme z celé akce krátkou komentovanou fotoreportáž…

Hlavní část programu se konala v příjemném prostředí mikulovského hotelu Eliška

Pro zvetšení si kliknete na obrázek

…, kde bylo zajištěno ubytování…

Pro zvetšení si kliknete na obrázek

… i stravování pozvaných hostů…

Pro zvetšení si kliknete na obrázek

Pro zvetšení si kliknete na obrázek

Celá akce probíhala pod patronací ředitelky Marketingového oddělení paní Hany Jaskmanické. První přednášku měl obchodní ředitel firmy pan Kamil Suchánek, který posluchače seznámil s novinkami v oblasti průmyslového značení a představil různé značící technologie, které Bottling Printing nabízí svým zákazníkům…

Pro zvetšení si kliknete na obrázek

Nechyběly informace o dnes již legendární tiskárně LINX 4900, která je nejprodávanějším modelem od roku 2007. Jednodušší, ale spolehlivý typ tiskne 1 až 2 řádky a je vhodný pro dotisky ve všech odvětvích průmyslové výroby. V nižší cenové hladině představuje nenahraditelný standard. Z technického hlediska byla pro mnohé posluchače zajímavější loňská novinka, kterou firma prezentovala také na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně – MSV 2011 – model CJ400. Tento model umí tisknout nejen 3 řádky textu, ale také obrázky , což mohou být například i čárové nebo QR kódy (datamatrix). Výhodou tohoto modelu je i snadná manipulace, takže tiskárnu lze přenášet mezi více linkami (až 4 přednastavená pracoviště aktivovaná jedním stiskem tlačítka). Uživatelé také oceňují ekonomickou údržbu, která je možná díky výměnným boxům s filtry, takže není třeba volat servisního technika. Pomocí jednoduchého 8mibodového návodu v češtině, to zvládne pověřený pracovník velmi snadno a ušetří se tím poměrně značné náklady. To je jedna z důležitých konkurenčních výhod!

Pro zvetšení si kliknete na obrázek

Posluchači byli také seznámeni s novinkou LINX 7300, která je k dispozici ve dvou provedeních – Solver a Spectrum. Model LINX 7300 Solver je zaměřen na úsporu nákladů a umožňuje šetřit až 40% solventu, a to při špičkových parametrech tisku. Model LINX 7300 Spectrum nabízí vysoce kontrastní tisk a speciální inkoustový systém, který nevyžaduje neustálé zapnutí kvůli promíchávání pigmentových inkoustů. Speciální technologie “samočištění” a jakési “konzervace” pigmentu po vypnutí tiskáry umožňuje nejen úsporu nákladů na energii, ale hlavně pohodlnější používání, mnohem vyšší spolehlivost a celkovou bezporuchovost. Model Spectrum tiskne 1 až 5 řádků textů, loga, symboly atd. Umí tisknout i neviditelným inkoustem, který se objeví až po ozáření UV lampou. Pro sterilizované potraviny zase může použít speciální inkoust, který změní barvu po provedení sterilizace, takže dává jistotu producentovi i spotřebiteli. Výborně je zpracována možnost vkládání zpráv k tisku, kde lze s výhodou použít USB disk.

Pro zvetšení si kliknete na obrázek

LINX 7300 Spectrum splňuje díky své konstrukci standardy IP55 a IP65 (odolnost proti vodě, prachu atd.). Má bohatou softwarovou výbavu, kde nechybí logoeditor a pohodlný WYSIWYG editor (editor zobrazující konečný vzhled, z anglického “What you see is what you get”). Díky velkému barevnému displeji a české lokalizaci, lze s tiskárnou pracovat velmi pohodlně a produktivně. Další z výhod LINX 7300 Spectrum je možnost doplňování barev bez zastavení.

Pro zvetšení si kliknete na obrázek

Víčka mají různou velikost, takže je nelze omylem zaměnit…

Pro zvetšení si kliknete na obrázek

Systém LINX 7300 je unikátní ve více směrech. Optimalizaci nákladů a kvalitě tisku je věnována maximální pozornost. Tisková hlava má konstrukci, která umožňuje snadnou údržbu a k čištění hlavy je třeba puze 2 ml čistící kapaliny. V hlavě se měří teplota a viskozita inkoustu (každé 4 sekundy) a na základě naměřených hodnot se optimalizuje proces tisku! Technologie Full Flush zajišťuje samočištění po každé směně a technologie QuickSwitch umožňuje pomocí čtečky kódu přiřadit k zadanému kódu konkrétní zprávu. Ve výrobním procesu tato funkce umožňuje pohodlné a operativní změny tisku bez složitého proškolování obsluhy a téměř zcela eliminuje možnost chyb obsluhy a tím pochopitelně šetří další náklady. Společnost Bottling Printing nabízí zájemcům vyzkoušení přímo u zákazníka, zapůjčení a také možnost nechat si vypočítat náklady na 5 let provozu.

Firma nabízí nejen inkoustové tiskárny pro průmyslové značení, ale také laserové technologie. Jde o systémy LINX SL 101 a SL 301, které se liší ve výkonu laseru (10W a 30W). Výhodou jsou mechanicky i chemicky mnohem odolnější tisky vypálením textů a obrázků (kódy, loga, znaky) přímo do materiálu obalu nebo do samotného produktu. Není třeba spotřební materiál a manipulace s ním. Dá se tisknout v jakékoli poloze a na jakékoli místo. Součástí prezentace byla videoukázka vlastního řešení Bottling printing, kdy laserový tisk byl prováděn za pohybu značeného předmětu na dopravníkovém pásu automatizované linky (obrázky jsou níže).

Prezentovány byly také termotransferové tiskárny LINX TT3, TT5 a TT10, které jsou jako rozměrově malá a kompaktní řešení vhodná jako součást balících a výrobních linek. Díky vysoké kvalitě tisku (až 300dpi) je lze použít k tisku velmi malých textů a znaků. Termotransferové tiskárny používají speciální pásky o délce 600m až 1000 m (podle typu). Pro standardní typy písma nepotřebují ani připojení k PC a texty lze zadávat přes barevný dotykový displej.

Pro zvetšení si kliknete na obrázek

Po prvním bloku informací následovala přestávka s občerstvením…

Pro zvetšení si kliknete na obrázek

Pro zvetšení si kliknete na obrázek

Pro zvetšení si kliknete na obrázek

V druhé části semináře pan Jan Melichar, který ve firmě zajišťuje programování automatizovaných systémů, představil celou plejádu softwarových možností pro řízení automatických značících linek a spolupracujících zařízení.

Pro zvetšení si kliknete na obrázek

Podrobně byl vysvětlen rozdíl mezi PC a PCL řešením, a to včetně seznámení s různými typy PCL, které firma nabízí svým klinetům…

Pro zvetšení si kliknete na obrázek

Pro zvetšení si kliknete na obrázek

Pan Melichar podrobně vysvětlil, v kterých případech jsou jaká řešení optimální a jaké jsou možnosti jednotlivých typů zařízení. Nejde vždy jen o technická řešení, ale také o náklady, nároky na obsluhu a tak podobně. Firma se snaží nabídnout zákazníkovi takové prostředky, které splní jeho požadavky na proces a zároveň dovolí klientovi ušetřit náklady. Tato firemní filozofie se vyplácí, protože zákazník má jistotu, že mu není nabízeno zbytečně drahé zařízení, které nevyužije a s důvěrou se opět obrací na firmu při řešení dalších potřeb nebo při nutné obnově technického zařízení.

Pro zvetšení si kliknete na obrázek

Pro zvetšení si kliknete na obrázek

Samostatnou částí produktového katalogu firmy jsou kamerové systémy, které dovolují sestavení automatizovaných linek s možností analyzovat polohu značeného objektu. Jednodušší systémy umí číst kódy, ty složitější si poradí s polohou, barvou a dalšími parametry, které je někdy nutno snímat…

Pro zvetšení si kliknete na obrázek

Pro zvetšení si kliknete na obrázek

Zajímavé byly i ukázky speciálních řešení “na míru”. Společnost Bottling Printing si některá podpůrná zařízení vyrábí sama ve své vývojové sekci, ale využívá i služeb externích firem, které se zabývají automatizovanými systémy, výrobními a montážními linkami a tak podobně. Díky této vysoce odborné kooperaci je firma schopna nabídnout komplexní řešení potřeb zákazníka, a to i etrémně složitých, které většina “prodejců tiskáren” není schopna nabídnout.

Pro zvetšení si kliknete na obrázek

Pro zvetšení si kliknete na obrázek

Pro zvetšení si kliknete na obrázek

Pro zvetšení si kliknete na obrázek

Tady je ukázka značení laserovou tiskárnou za pohybu, jak jsme o ni psali výše. Trochu nás mrzí, že jsme z této ukázky nepořídili video, protože z technického hlediska šlo o velmi zajímavou věc…

Pro zvetšení si kliknete na obrázek

Pro zvetšení si kliknete na obrázek

Pro zvetšení si kliknete na obrázek

Po výborném obědě, který opět proběhl v prostorách hotelu Eliška se hosté seznámili s novou provozovnou firmy…

Pro zvetšení si kliknete na obrázek

Další hala se rychle staví. Rostoucí firma potřebuje další moderní prostory, které by vyhovovaly jejím požadavkům…

Pro zvetšení si kliknete na obrázek

Hosty v nových prostorách přivítal obchodní ředitel firmy, pan Kamil Suchánek se svým týmem…

Pro zvetšení si kliknete na obrázek

Laboratoř a výzkumné centrum firmy představuje tvůrčí prostředí, kde lze vidět rozebrané přístroje, sestavené části linek, zařízení pro počítačové analýzy a tak podobně…

Pro zvetšení si kliknete na obrázek

Pro zvetšení si kliknete na obrázek

Někteří zákazníci využili možnost praktického vyzkoušení nabízených technologií přímo na vzorcích svých produktů. O tuto možnost byl mezi zákazníky Bottling Printing pochopitelně velký zájem…

Pro zvetšení si kliknete na obrázek

Pro zvetšení si kliknete na obrázek

Některé technologie představují světovou špičku v oboru. Například popisování explozívních materiálů určitě není běžnou záležitostí a vyžaduje zkušenosti, vysoké profesionální kvality a hluboké znalosti nejen vlastního oboru, ale také detailní znalosti specialit klienta, materiálů a tak podobně…

Pro zvetšení si kliknete na obrázek

Skladové prostory mimo jiné vypovídají i o tom, že řízení jakosti podle norem ISO vytváří přehlednost a pořádek i v této oblasti. Firma Bottling Printing je držitelem certifikátů ISO 9001, 14001 a 18001…

Pro zvetšení si kliknete na obrázek

Několik vzorových ukázek potisků na různých typech materiálů. Toto je pouze malý zlomek toho, co tiskárny firmy Bottling Printing umí a v jakých oborech a firmách je tato spolehlivá a kvalitní technika používána…

Pro zvetšení si kliknete na obrázek

Celá akce měla vysoce profesionální průběh a lze ji hodnotit jako velmi vydařenou. Hosté si odnesli mnoho praktických informací o možnostech řešení jejich potřeb v oblasti průmyslového značení. Zjistili, jak jim nové typy tiskáren mohou ušetřit náklady a zároveň zlepšit grafickou kvalitu označení jejich produktů. Někteří využili osobních konzultací a seznámili se s novými technologiemi nebo s možnostmi řešení speciálních požadavků.

Pokud vás zajímá průmyslové značení produktů a obalů, naleznete podrobnosti o službách a produktech společnosti Bottling Printing s.r.o. na jejich internetových stránkách.

Pro zvetšení si kliknete na obrázek