Firma MSV Metal Studénka modernizovala výrobu

šmeral třinec

Tři nové investice uvedla do plného provozu společnost MSV Metal Studénka, dceřiná společnost Moravia Steel. Tři největší letošní investice, výměna kovacího lisu za téměř 60 milionů korun, generální oprava linky tepelného zpracování za 16,5 milionu korun a pořízení stroje na opracování háků v hodnotě 11 milionů korun, výrazně zmodernizují výrobu strojírenského podniku.

Do automatizace a částečné robotizace některých linek se vedení společnosti rozhodlo od roku 2020 investovat loni a letos celkově 180 milionů korun. Hlavním cílem investic je snížení fyzické námahy osádek kovacích linek, snížení nejakostní výroby a také navýšení produktivity práce.

šmeral

„Těmito třemi investicemi, které jsou nyní v plném provozu, posilujeme pozici v segmentu ekologické dopravy, to znamená na železnici. Pokud chceme být na světových trzích konkurenceschopní, musíme firmu modernizovat. Díky investicím výrazně zvýšíme efektivitu výroby,“ říká nový předseda představenstva MSV Metal Studénka Pavel Krajča.

Největší letošní investicí bylo pořízení nového kovacího lisu LMZ 4000 s částečnou robotizací a výměnou indukčního ohřevu, který nahradil dnes již opotřebené zastaralé zařízení sloužící 22 let. „Nový lis nám umožní zvýšit kapacitu a produktivitu výroby zavedením částečné robotizace a rozšířit portfolio výrobků o přesnější výkovky. Na lisu nyní můžeme vyrábět kompletní sortiment výkovků do 25 kilogramů, jako jsou například články řetězů, zdrže, tlačné kusy nebo čepy,“ upřesňuje Pavel Krajča.

I další dvě větší investice přinesou MSV Metal Studénka velké výhody. Po generální opravě linky tepelného zpracování, která byla v nepřetržitém provozu 12 let, bude mít sice stejný výkon, ale bude nově vybavena řídícím softwarem, což zajistí plynulost výroby.

kovárna

Stroj na opracování háků nahradí staré pracoviště složené ze dvou frézek. Jedná se o klíčovou investici do opracování nosného výrobku firmy, jímž je táhlový hák. Investice výrazně sníží náklady na opracování háků a dalších výkovků, výrazně zvýší produktivitu pracoviště a efektivnost výroby.

Kromě tří větších investic vedení letos realizuje i menší akce. Cílem drobnějších investic je obnova zastaralých strojů, posílení zkušebny, modernizace software a IT oddělení. „V rámci rozsáhlých investičních záměrů vedení firmy myslelo na zlepšení pracovního prostředí pro zaměstnance, takže se letos kompletně zrekonstruovala jídelna,“ uzavřela personální manažerka firmy Hana Bártová.

Společnost Moravia Steel koupila 100procentní balík akcií MSV Metal Studénka v prosinci 2019 spolu s její polskou dceřinou společností Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. Akvizicí skupina Moravia Steel – Třinecké železárny pokračovala v naplňování dlouhodobé strategie prodlužování výrobkových řetězců.

MSV Metal Studénka (pokračovatel Vagónky Studénka) i její polská dceřiná společnost se zabývají výrobou zápustkových výkovků z oceli tvářením za tepla s možností tepelného zpracování, obrábění, svařování i montáží dílů a sestav. Celková maximální roční výrobní kapacita MSV Metal Studénka přesahuje 15 000 tun výkovků. Zhruba 81 procent produkce směřuje na export, zejména na evropské trhy. Výrobky nacházejí uplatnění především v železničním, stavebním, automobilovém, zemědělském a těžebním průmyslu. Ve Studénce je zaměstnáno přes 400 lidí, nedaleko polské Vratislavi dalších téměř 200.

Zdroj zprávy: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
Třinecké železárny